dmsverige.se

Website:https://www.dmsverige.se
Mottagna tummar upp1
Motagna tummar ner2
Karma:-2 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (10)

1

1   1

allmänning


Allmänningar var jord (ofta skog eller betesmark) som en grupp personer äger eller får nyttja. Det kunde vara en byn som ägde allmänningen, byallmänning, en socken, sockenallmänning, ett härad, häradsallmänning, ett landskap, landsakpsallmänning eller kronan, kronans allmänning. Allmänningarna började att skiftas bort redan på 1700-talet och de få [..]
Källa: dmsverige.se

2

0   0

aln


En måttenhet som finns med från medeltiden fram till 1889 när Sverige införde metersystemet. 1 aln är 0,593808 meter lång (ursprungligen var en aln definierad som avståndet från armbågen till spetsen av långfingret) 1 aln är 2 fot = 4 kvarter = 24 verktum 3 alnar var 1 famn 18 000 alnar var en svensk gammal mil
Källa: dmsverige.se

3

0   0

ana


Ett annat namn för förfader men man skiljer mellan anfader (manlig ana) och anmoder (kvinnlig ana), i plural blir det precis samma som förfäder (ett könsneutralt ord) – anfäder
Källa: dmsverige.se

4

0   0

backstuga


En liten enkel stuga som ligger på någon annans mark, de beboddes ofta av gamla eller fattiga människor. Dessa små enkla stugor var ofta pensionärsbostad åt gamla föräldrar, pensionerade trotjänare eller socknens fattighjon. Den som bodde i dessa stugor kallades backstugusittare och var helt beroende av markägarens godtycke, men disponerade nästan [..]
Källa: dmsverige.se

5

0   0

backstugusittare


Benämning på de som bodde i backstugor.
Källa: dmsverige.se

6

0   1

barnsbörd


Mamman avlider av komplikationer under förlossningen/graviditeten
Källa: dmsverige.se

7

0   0

brylling


Även kallat fyrmänning, två människor vars föräldrar är sysslingar. Bryllingar är barnbarns barnsbarn med en gemensam ana
Källa: dmsverige.se

8

0   0

by


Kan var en avgränsad grupp sammanhängande hustomter på landet eller en vidare beteckning för en samling gårdar som är eller har varit i samfällighet för gemensamt ägande och brukande av viss mark och skog
Källa: dmsverige.se

9

0   0

decimaltum


1/10 fot = 20969 cm
Källa: dmsverige.se

10

0   0

dotter


Barn av kvinnligt kön
Källa: dmsverige.se