do.se

Website:https://www.do.se
Mottagna tummar upp3
Motagna tummar ner2
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (21)

1

1   1

kvotering


Kvotering innebär att en andel av platserna på till exempel en arbetsplats, en beslutande församling eller en utbildning, reserveras för en speciell grupp. Det kan vara till exempel kvinnor eller personer med annan etnicitet än svensk. Kvotering är inte tillåtet i Sverige.
Källa: do.se

2

1   0

tillgänglighet


För att personer med funktionshinder ska kunna delta på lika villkor i samhället är det viktigt att det görs tillgängligt. Det innebär att bland annat information, lokaler och verksamheter anpassas så att alla kan ta del av dem, oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte.
Källa: do.se

3

1   0

ålderism


Stereotypa föreställningar eller diskriminering som utgår från en individs ålder.
Källa: do.se

4

0   0

ableism


Nedsättande attityder mot personer med funktionsnedsättning.
Källa: do.se

5

0   0

diskriminering


Att någon blir sämre behandlad än någon annan och behandlingen har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Diskrimineringen kan vara direkt, indirekt eller i form av trakasserier.
Källa: do.se

6

0   0

etnisk tillhörighet


Med etnisk tillhörighet menas enligt lagen en individs nationella och etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Alla människor har en eller  flera etniska tillhörigheter. Alla kan därför bli utsatta för etnisk diskriminering – samer, romer, personer med svensk, somalisk, bosnisk etnisk tillhörighet och så vidare. Den etniska tillh [..]
Källa: do.se

7

0   0

feminism


Det finns många definitioner av feminism men en allmän definition är strävande efter jämställdhet mellan kvinnor och män.
Källa: do.se

8

0   0

funktionsnedsättning


I diskrimineringslagen står att diskriminering som har samband med funktionshinder är förbjuden. Med det menas enligt lagen varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en människas funktionsförmåga. De kan bero på skador eller sjukdomar, som fanns vid födseln, har uppstått senare eller förväntas uppstå.
Källa: do.se

9

0   0

genus


Genus är det tänkta sociala könet som skapas av handlingar och föreställningar om kvinnlighet och manlighet i samhället. Genus har alltså inget att göra med det biologiska könet.
Källa: do.se

10

0   0

hbt


Samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella och transpersoner.
Källa: do.se


För att se alla definitioner för 21, logga in!