domanhanteraren.sedirekt.se

Woonplaats:1
Mottagna tummar upp1
Motagna tummar ner2
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (77)

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

kundnummer


Nummerserie (8 siffror) som används som identifierare vid kommunikation med kontoanvändare. Används vid normal inloggning i Domänhanteraren.
Källa: domanhanteraren.sedirekt.se (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ace-kodat domännamn


ACE-kodat domännamn innebär ASCII Compatible Encoding. Internationaliserade domännamn (IDN), t.ex. med de svenska tecknen åäö, måste ACE-kodas för att fungera, eftersom domännamnsystemet endast hanterar tecknen a-z, 0-9 och bindestreck. Jfr ASCII och IDN.
Källa: domanhanteraren.sedirekt.se (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

admin-c


Samma sak som Administrativ kontakt. Jfr Kontakt.
Källa: domanhanteraren.sedirekt.se (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

administration


Hantering av tilldelning och registrering av domännamn.
Källa: domanhanteraren.sedirekt.se (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

administrativ kontakt


En kontakt som kan lägga till namnservrar, uppdatera adressinformation, lägga till och ta bort kontakter (administrativ, teknisk, och/eller avikontakt). Jfr Kontakt.
Källa: domanhanteraren.sedirekt.se (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ascii


American Standard Code for Information Interchange, ASCII, är en teckenkodning som använd för att representera bokstäver och andra tecken i datorer. ASCII-tecken omfattar a-z, 0-9 och bindestreck (ASCII kallas också LDH, letters-digits-hyphen).
Källa: domanhanteraren.sedirekt.se (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

atf


Enligt lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet ska .SE tillhandahålla ett effektivt förfarande för lösning av tvister om tilldelning av domännamn. Detta förfarande benämns Alternativt Tvistlösningsförfarande (ATF) och tillåter att någon som upplever sig ha rätt till ett domännamn överklagar tilldelningen av domännamnet i e [..]
Källa: domanhanteraren.sedirekt.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

auktoriseringskod


Auktoriseringskoden används i relationen mellan ny registrar och innehavare för att genomföra byte av registrar för ett domännamn. Koden genereras av den tidigare registraren på begäran av innehavaren och förverkas i och med att den används.
Källa: domanhanteraren.sedirekt.se (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avikontakt


En kontakt som på uppdrag av en innehavare sköter betalning av årsavgiften för domännamnet åt innehavaren. Jfr Kontakt
Källa: domanhanteraren.sedirekt.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avregistrering av domännamn


Avregistrering av ett domännamn innebär en uppsägning av ansvar och kontroll över ett domännamn. Det kan endast göras på uppdrag av innehavaren. Jfr förnyelse av domännamn.
Källa: domanhanteraren.sedirekt.se (offline)


För att se alla definitioner för 77, logga in!