duivens.se

Mottagna tummar upp5
Motagna tummar ner2
Karma:2 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (176)

1

2 Thumbs up   1 Thumbs down

biutrymme


Utrymme i anslutning till bostad, huvudsakligen inrättat för sidofunktioner till boende: pannrum i småhus, garage, förråd, med mera.
Källa: duivens.se (offline)

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

nominellt värde


Värde uttryckt i löpande penningvärde.
Källa: duivens.se (offline)

3

1 Thumbs up   1 Thumbs down

stamfastighet


Fastighet från vilken din tomt är avstyckad.
Källa: duivens.se (offline)

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

ägarhypotek


Den del av ett pantbrevs belopp, som inte används för att säkerställa en skuld, det vill säga en ej utnyttjad/belånad del av ett pantbrevs storlek.
Källa: duivens.se (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

affektionsvärde


Värde, som en fastighet eller ett föremål har för en enskild person på grund av personliga förhållanden av känslomässig karaktär. Affektionsvärde är således inte i första hand grundat på ekonomiska överväganden.
Källa: duivens.se (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

allmän plats


I byggnadslagstiftningen avses område som enligt detaljplan, stadsplan, byggnadsplan eller generalplan är avsett för gata, torg eller park.
Källa: duivens.se (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

allmän väg


Väg som förklarats allmän eller byggts såsom allmän enligt väglagen.
Källa: duivens.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

allmännyttigt bostadsföretag


Före hösten 1991 definierades detta begrepp i bostadsfinansieringsförordningen som kommunalt bolag eller stiftelse som förvaltar bostäder utan enskilt vinstsyfte. Begreppet används fortfarande i dagligt tal för av kommunen helägda bostadsföretag.
Källa: duivens.se (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

amortering


Periodisk avbetalning på lån, i amorteringen ingår inte räntan. Rak amortering är återbetalning i lika delar.
Källa: duivens.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

andelslägenhet


Lägenhet som får disponeras på grund av äganderätt till fastighetsandel. För fritidsfastighet kan dispositionsrätten vara begränsad till en viss tid per år.
Källa: duivens.se (offline)


För att se alla definitioner för 176, logga in!