duivens.se

Website:http://www.duivens.se
Mottagna tummar upp3
Motagna tummar ner2
Karma:2 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (176)

1

1   1

biutrymme


Utrymme i anslutning till bostad, huvudsakligen inrättat för sidofunktioner till boende: pannrum i småhus, garage, förråd, med mera.
Källa: duivens.se

2

1   0

nominellt värde


Värde uttryckt i löpande penningvärde.
Källa: duivens.se

3

1   1

stamfastighet


Fastighet från vilken din tomt är avstyckad.
Källa: duivens.se

4

0   0

affektionsvärde


Värde, som en fastighet eller ett föremål har för en enskild person på grund av personliga förhållanden av känslomässig karaktär. Affektionsvärde är således inte i första hand grundat på ekonomiska överväganden.
Källa: duivens.se

5

0   0

allmän plats


I byggnadslagstiftningen avses område som enligt detaljplan, stadsplan, byggnadsplan eller generalplan är avsett för gata, torg eller park.
Källa: duivens.se

6

0   0

allmän väg


Väg som förklarats allmän eller byggts såsom allmän enligt väglagen.
Källa: duivens.se

7

0   0

allmännyttigt bostadsföretag


Före hösten 1991 definierades detta begrepp i bostadsfinansieringsförordningen som kommunalt bolag eller stiftelse som förvaltar bostäder utan enskilt vinstsyfte. Begreppet används fortfarande i dagligt tal för av kommunen helägda bostadsföretag.
Källa: duivens.se

8

0   0

amortering


Periodisk avbetalning på lån, i amorteringen ingår inte räntan. Rak amortering är återbetalning i lika delar.
Källa: duivens.se

9

0   0

andelslägenhet


Lägenhet som får disponeras på grund av äganderätt till fastighetsandel. För fritidsfastighet kan dispositionsrätten vara begränsad till en viss tid per år.
Källa: duivens.se

10

0   0

anläggningssamfällighet


Sammanslutning av fastigheter för utförande och drift av en gemensam anläggning som bildas enligt anläggningslagen.
Källa: duivens.se


För att se alla definitioner för 176, logga in!