ekangen.se

Website:http://www.ekangen.se
Mottagna tummar upp1
Motagna tummar ner0
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (37)

1

1   0

eklektisk


Flexibilitet i det vi kan erbjuda gentemot klientens behov och att detta snabbt kan revideras vid behov. Principen innebär att man blandar begrepp, termer, synsätt, metoder från olika teoretiska ståndpunkter.
Källa: ekangen.se

2

0   0

adhd


ADHD (Attention – Deficit / Hyperactivity Disorder) är ett neuropsykiatriskt funktionshinder som utmärks av bristande uppmärksamhet och hyper- eller hypoaktivitet. Läs mer om ADHD
Källa: ekangen.se

3

0   0

add


ADD är ADHD utan hyperaktivitet med tyngdpunkt på uppmärksamhetsproblem.
Källa: ekangen.se

4

0   0

anorexia


Anorexia nervosa är en allvarlig form av ätstörning, som yttrar sig främst i självsvält och ofta även överdriven träning. Den debuterar oftast hos tonårsflickor, men alla kan potentiellt drabbas - uppskattningsvis är 1 av 10 drabbade av manligt kön. Dödligheten är hög, enligt vissa studier är det den psykiska sjukdomen med allra högst dödlighet i p [..]
Källa: ekangen.se

5

0   0

art


ART® är en multimodalt (man arbetar samtidigt och ingående med alla delar kring klienten; familjen, individen och nätverket) program som används för att förebygga och bromsa utveckling av våld och aggressivitet hos ungdomar och unga vuxna. Läs mer om Art
Källa: ekangen.se

6

0   0

asperger


Aspergers syndrom, AS (även högfungerande autism, autistiskt syndrom), är ett neuropsykiatriskt funktionshinder som framträder i tidig ålder. Läs mer om Asperger
Källa: ekangen.se

7

0   0

autism


Autism kännetecknas av allvarliga och genomgripande begränsningar inom flera viktiga utvecklingsområden: ömsesidigt socialt samspel, kommunikation samt beteende- och föreställningsförmåga. För att få diagnosen autism ska man uppvisa beteendesymtom inom alla ovanstående områden före tre års ålder.
Källa: ekangen.se

8

0   0

autismliknande tillstånd


Ibland bedömer läkarna att ett barn har en störning inom autismspektrumet, men att barnet inte uppfyller alla kriterier för autistiskt syndrom eller Aspergers syndrom. Då kan diagnosen istället bli autismliknande tillstånd, atypisk autism eller genomgripande störning i utvecklingen.
Källa: ekangen.se

9

0   0

behandlingshem


Behandlingshem består vanligen av ett begränsat antal boendeplatser i grupper eller lägenheter med tillgång till omvårdnad, service och rehabilitering för personer som har ett dagligt behov. Verksamheten innehåller vanligen behandling av personer med olika Psykiska & skadliga beteenden eller sjukdomar för antingen sig själva eller samhället. Of [..]
Källa: ekangen.se

10

0   0

dcd


DCD kännetecknas av stora motorikproblem och ibland perceptionsproblem.
Källa: ekangen.se


För att se alla definitioner för 37, logga in!