elnaelvin.n.nu

Mottagna tummar upp4
Motagna tummar ner3
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (64)

1

3   0

vattusot


Ansamling av vatten i kroppen vanligen på grund av hjärtsvikt eller ibland av njur- eller leversjukdom. Vattensvullnad under huden - ödem.
Källa: elnaelvin.n.nu

2

1   2

proband


Den person vars anor utreds.
Källa: elnaelvin.n.nu

3

0   0

adest


Närvarande
Källa: elnaelvin.n.nu

4

0   0

anor


Släktingar i rakt nedstigande led. En anfaders eller anmoders syskon är inte anor, utan benämns släktingar.
Källa: elnaelvin.n.nu

5

0   0

aproberad


Godkänd.
Källa: elnaelvin.n.nu

6

0   0

avsked avvittring


Soldater som slutade fick avsked. Den avskedade soldaten och hans familj måste lämna soldattorpet och fick ofta mycket svårt att klara försörjningen. De som pensionerades kallades gratialister. Uppdelning av mark mellan kronan och enskilda. Avsåg också i äldre tid att redovisa och avskilja makes eller arvingars andel i oskiftat bo. Måste [..]
Källa: elnaelvin.n.nu

7

0   0

backstuga


Stuga på ofri mark, hyrd eller upplåten, utan tillhörig jord. Ofta på ofruktbar utmark eller allmänning. Även benämning på stuga som är delvis ingrävd i backe. Backstugorna var inte skattelagda.
Källa: elnaelvin.n.nu

8

0   0

backstugu- sittare


Avsåg ursprungligen sämre bemedlade, men kom senare även att omfatta välbeställda hantverkare och dagsverkare, dvs de som inte levde av jordbruk. Stugan var befriad från skatt.
Källa: elnaelvin.n.nu

9

0   0

barnhus


Institution som tog hand om fattiga och föräldralösa barn.  Allmänna barnhuset i Stockholm kom att fungera som upptagnings-hem för hela landet fram till 1930-talet.
Källa: elnaelvin.n.nu

10

0   0

bröstfeber


Lunginflammation
Källa: elnaelvin.n.nu


För att se alla definitioner för 64, logga in!