ensamkommandebarn.skl.se

Woonplaats:1
Mottagna tummar upp3
Motagna tummar ner3
Karma:1 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (19)

1

2 Thumbs up   3 Thumbs down

hvb-hem


Hem för vård eller boende.  
Källa: ensamkommandebarn.skl.se (offline)

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

uat


Uppehålls- och arbetstillstånd
Källa: ensamkommandebarn.skl.se (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ankomstkommun


Den kommun dit barnet anländer/ger sig till känna och söker asyl. Ankomstkommunen ordnar plats i ett tillfälligt boende för barnet/ungdomen. Målet är att barnet/ung­domen bara ska stanna en kort tid i ankomstkommunen.
Källa: ensamkommandebarn.skl.se (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

anvisningskommun


Kommun som enligt avtal med Migrationsverket tar emot ensamkommande barn och ungdomar. Om barnet får uppehållstillstånd i Sverige blir han/hon automatiskt kommunplacerad i anvisningskommunen och ingår därmed i kommunens totala flyktingmottagandet.  
Källa: ensamkommandebarn.skl.se (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

asyl


Skydd. Ett uppehållstillstånd som beviljas en utländsk medborgare eller statslös därför att han eller hon är flykting enligt utlänningslagen.  
Källa: ensamkommandebarn.skl.se (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

asylsökande


Person som kommit till Sverige och ansöker om skydd (asyl), men som ännu inte har fått sin ansökan avgjord.
Källa: ensamkommandebarn.skl.se (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

at-und


Undantag från kravet på arbetstillstånd.   BBIC - Barns Behov I Centrum BBIC är en utrednings-/arbetsmodell som fokuserar på barnet och dess behov.
Källa: ensamkommandebarn.skl.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dublinförordningen


Dublinförordningen reglerar vilket land som ska ansvara för att asylärendet prövas. Förordningen gäller i EU:s medlemsländer samt Island, Norge och Schweiz. När det gäller ensamkommande barn ska prövningen göras i det land där barnet lämnat in ansökan, om det inte finns en familjemedlem i något annat av de länder som omfattas av Dublinförordningen. [..]
Källa: ensamkommandebarn.skl.se (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ebo


Eget boende. Under väntetiden kan en asylsökande välja att ordna boende själv, t.ex. hos en släkting eller nära anhörig.
Källa: ensamkommandebarn.skl.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

etableringsreformen


Reformen innebär förändrade eller nya ansvarsområden för kommunerna, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelserna, Försäkringskassan samt Migrationsverket. Samtidigt införs en ny aktör – etableringslotsen. (Läs sammanfattning)  
Källa: ensamkommandebarn.skl.se (offline)


För att se alla definitioner för 19, logga in!