euro.fi

Website:https://www.suomenpankki.fi/opitaloudesta
Mottagna tummar upp9
Motagna tummar ner4
Karma:4 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (85)

1

2   1

arbetskraft


Alla 15–74-åringar som är sysselsatta eller arbetslösa.
Källa: euro.fi

2

1   0

m2


Ett mellanliggande penningmängdsmått som omfattar M1, inlåning med en överenskommen löptid på upp till 2 år och inlåning med en uppsägningstid på upp till 3 månader.
Källa: euro.fi

3

0   0

allmänna rådet


Ett av Europeiska centralbankens beslutande organ. Det består av ECB:s ordförande och vice ordförande och cheferna för de nationella centralbankerna i EU-länderna.
Källa: euro.fi

4

0   0

arbetslöshetsgrad


Antalet arbetslösa i procent av arbetskraften. Den officiella arbetslöshetsgraden räknas som antalet arbetslösa i åldern 15–74 år i procent av arbetskraften i samma åldersgrupp.
Källa: euro.fi

5

0   0

bis


Internationella regleringsbanken. Banken är ett internationellt samordningsorgan, utredningsorgan och diskussionsforum i penningpolitiska ärenden. Den är också centralbankernas bank och deltar ofta i internationella finansiella arrangemang som ledarbank.
Källa: euro.fi

6

0   0

bruttonationalprodukt


Värdet av alla varor och tjänster som produceras i ett land under ett år. Bruttonationalprodukten används ofta som ett jämförande mått på ländernas levnadsstandard. Förmögenhetsskillnaderna mellan länderna belyses också ofta genom att rangordna länderna efter deras bruttonationalprodukt per capita.
Källa: euro.fi

7

0   0

byteshandel


Direkt utbyte av varor och tjänster utan inblandning av pengar. Det krävs generellt ett ömsesidigt behov för att varorna och tjänsterna ska kunna bytas.
Källa: euro.fi

8

0   0

betalningsanmärkning


Anteckning i kreditupplysningsregistret. För en betalningsanmärkning krävs mer än att man missar förfallodagen på en betalning. I regel ges en betalningsanmärkning om dröjsmålet är betydande (över sex månader från det ursprungliga förfallodatumet) och betalaren redan har delgivits flera betalningspåminnelser. Om man har fått en betalningsanmärkning [..]
Källa: euro.fi

9

0   0

börsnotering


Värdepapper noteras officiellt på börsen.
Källa: euro.fi

10

0   0

centralbank


En myndighet som bedriver penningpolitik, d.v.s. bland annat reglerar mängden pengar i omlopp, marknadsräntorna eller växelkurserna. Centralbankens ställning och uppgifter är olika i olika länder. Finlands Bank är Finlands centralbank.
Källa: euro.fi


För att se alla definitioner för 85, logga in!