ewtinvesting.se

Website:https://analys.ewtinvesting.se/
Mottagna tummar upp2
Motagna tummar ner1
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (77)

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

divergens


Divergens innebär i enkelhet att två (eller fler) variabler avviker från varandra. Begreppet används oftast vid analys av styrkan i trenden för en aktie eller ett index. Om tekniska indikatorer indikerar att trenden tappar styrka samtidigt som nya extrempunkter nås, så anses divergens föreligga, vilket ofta sker i slutet av både upp- och nedtrender [..]
Källa: ewtinvesting.se (offline)

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

källskatt


I sammanhanget "handel med finansiella instrument" är källskatt den skatt som man får betala på utdelningar (se Utdelning). Termen har en annan betydelse i andra sammanhang.  
Källa: ewtinvesting.se (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktie


En aktie är en andel i ett aktiebolag (AB). Aktiekapitalet utgörs av ägarnas insats och fungerar som bolagets finansiella grund. Det finns olika aktieslag, exempelvis A- och B-aktier (även C och R förekommer). Skillnaden mellan A- och B-aktier (samt övriga) är röstvärdet i aktierna (vid beslutsfattande). Utdelningen är densamma. A- och B-aktierna h [..]
Källa: ewtinvesting.se (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

arbitrage


Arbitrage går ut på att man köper och säljer två relaterade värdepapper - eller samma, men då på olika handelsplatser - som är prissatta olika, i hopp om att priset förr eller senare konvergerar.  
Källa: ewtinvesting.se (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aritmetisk skala


En aritmetisk skala är en skala där skalstegen alltid är lika stora oavsett var du befinner dig på skalan. I finansiella sammanhang är det viktigt att inse att en aritmetisk skala - som nästan alltid används på de grafer som visas på ekonominyheterna på TV eller i tidningar, samt av i princip alla mäklarföretag och -tjänster - oftast ger en mycket [..]
Källa: ewtinvesting.se (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ath


Förkortningen ATH står för det begreppt All Time High - som naturligtvis indikerar den historiskt högsta nivån som ett index eller en aktie har haft.  
Källa: ewtinvesting.se (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avbetalningskredit


En låneform som används vid köp av t.ex. maskiner och fordon. Varan ägs av lånetagaren och utgör säkerhet för lånet, vilket gör att inga andra säkerheter eller borgen krävs.  
Källa: ewtinvesting.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avistakonto


Ett bankkonto utan en överenskommen löptid eller andra restriktioner. Exempelvis lönekonto och sparkonto med fria uttag.  
Källa: ewtinvesting.se (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

blancokrediter


Lån där låntagaren inte har ställt upp någon säkerhet (Unsecured Loan).  
Källa: ewtinvesting.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

blue chip stocks


Den engelska termen 'blue chip stocks' avser stora, stabila och långvariga företag som klarar sig genom goda och dåliga tider. Dessa företag är ofta noterade på börsernas primära listor. [Det finns dessvärre inte någon mer exakt definition av termen.]  
Källa: ewtinvesting.se (offline)


För att se alla definitioner för 77, logga in!