faktasamlingcbrn.foi.se

Woonplaats:1
Mottagna tummar upp9
Motagna tummar ner21
Karma:-13 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (329)

1

3   3

virulens


Uttryck för en mikroorganism
Källa: faktasamlingcbrn.foi.se

2

1   1

ballistisk robot


Vapen som kännetecknas av att huvuddelen av banan är en fri kastbana (därav namnet), i vilken robotens rörelse endast påverkas av jordens dragningskraft och aerodynamiska krafter.
Källa: faktasamlingcbrn.foi.se

3

1   1

halvvärdestjocklek


Tjocklek av ett ämne som krävs för att halvera strålning.
Källa: faktasamlingcbrn.foi.se

4

1   0

kristallgitter


Den regelbundna geometriska ordningen av t.ex. atomer i en kristallstruktur.
Källa: faktasamlingcbrn.foi.se

5

1   2

predator


Rovdjur, djur som bedriver predation
Källa: faktasamlingcbrn.foi.se

6

1   2

prekursor


Utgångsämne.
Källa: faktasamlingcbrn.foi.se

7

1   1

v-ämne


Nervgas av typen VX.
Källa: faktasamlingcbrn.foi.se

8

0   1

abc


Äldre benämning för CBRN
Källa: faktasamlingcbrn.foi.se

9

0   1

abm


Anti-Ballistic Missiles. Luftförsvarssystem med missiler avsedda att förstöra interkontinentala robotar på hög höjd.
Källa: faktasamlingcbrn.foi.se

10

0   1

absorberad dos


Begrepp inom radio- och strålningsfysiken, som anger hur stor mängd strålningsenergi som absorberats per massenhet, t.ex. i ett organ i människokroppen. Begreppet uttrycks ofta endast med "dos". Absorberad dos mäts i gray
Källa: faktasamlingcbrn.foi.se


För att se alla definitioner för 329, logga in!