familjedokument.se

Mottagna tummar upp0
Motagna tummar ner0
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (42)

1

0   0

andelslägenhet


Del i lägenhet, används i regel växelvis av andelsägarna.
Källa: familjedokument.se

2

0   0

allegat


Verifikation, bankernas benämning på uttags- och
Källa: familjedokument.se

3

0   0

ama


Betyder allmän material och arbetsbeskrivning. Används när man gör byggbeskrivningar.
Källa: familjedokument.se

4

0   0

amortering


Avbetalning på låneskuld.
Källa: familjedokument.se

5

0   0

anbud


Erbjudande om att ingå ett avtal. Bindande för anbudsgivaren, men inte vid köp av fastighet.
Källa: familjedokument.se

6

0   0

andelslägenhet


Förvärvad andel i en fastighet, som ägs av en förening.
Källa: familjedokument.se

7

0   0

annuitetslån


Långfristigt lån med låg amortering i början. Summan
Källa: familjedokument.se

8

0   0

anslutningsavgift


Avgift för att ansluta fastighet till kommunens
Källa: familjedokument.se

9

0   0

avgäld


Avgift. För t.ex tomträtt, arrende, skatt eller räntebetalning.
Källa: familjedokument.se

10

0   0

avlyft


Byggnadskreditivet man fick vid nybyggnationens början,
Källa: familjedokument.se


För att se alla definitioner för 42, logga in!