fass.se

Website:https://www.fass.se
Mottagna tummar upp340
Motagna tummar ner127
Karma:214 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (3581)

1

0   1

abdomen


Anatomisk term för buken eller bukhålan.
Källa: fass.se

2

0   1

abdominell


Som har att göra med buken eller bukhålan.
Källa: fass.se

3

0   1

abrasion


Tandslitage som kan orsakas av bl.a. tandgnissling och slipande partiklar i födan.
Källa: fass.se

4

0   1

abscess


Böld, varfyllt hålrum i vävnad.
Källa: fass.se

5

0   1

absensepilepsi


synonymt med Petit mal
Källa: fass.se

6

0   1

absolut neutrofiltal


Absolut neutrofiltal (ANC) är ett mått på hur väl benmärgen fungerar. ANC används bl.a. för att utvärdera olika cellgifters effekt på leukemi, blodcancer.
Källa: fass.se

7

1   1

absorption


Hur läkemedlet tas upp i kroppen. Läkemedlet måste tas upp av kroppen för att kunna transporteras till det ställe där det ska verka. Upptaget kan bland annat ske genom tarmväggen, huden och sle [..]
Källa: fass.se

8

0   1

abstinens


Olika fysiska och psykiska obehagssymtom (svettningar, oro etc.) som kan uppstå vid avhållsamhet från ett läkemedel eller drog.
Källa: fass.se

9

0   1

accesoriska ledningsbanor


Extra ställen i hjärtat som kan leda elektriska impulser från förmak till kammare. Normalt kan impulser bara ta sig från förmak till kammare via ett ställe - AV-knutan. Då impulser kan ta sig [..]
Källa: fass.se

10

0   1

accesoriska retledningsbanor


synonymt med accesoriska ledningsbanor
Källa: fass.se


För att se alla definitioner för 3581, logga in!