fastighetsplatsen.se

Mottagna tummar upp4
Motagna tummar ner2
Karma:3 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (236)

1

1   0

fastighetsränta


Löpande överskott som står till förfogande för förräntning av fastighetskapital, sedan drift- och underhållskostnader dragits från bruttointäkterna. Se driftnetto.
Källa: fastighetsplatsen.se

2

1   0

klimatneutral


Energianvändningen betraktas som ”klimatneutral” om en verifierad utsläppsreduktion som motsvarar utsläppen av energi från icke-förnybara energikällor finansieras.
Källa: fastighetsplatsen.se

3

1   0

likvidavräkning


Slutlig avräkning mellan köpare och säljare.
Källa: fastighetsplatsen.se

4

1   0

stamfastighet


Fastighet från vilken Din tomt är avstyckad.
Källa: fastighetsplatsen.se

5

0   0

affektionsvärde


Värde, som en fastighet eller ett föremål har för en enskild person på grund av personliga förhållanden av känslomässig karaktär. Affektionsvärde är således inte i första hand grundat på ekonomiska överväganden.
Källa: fastighetsplatsen.se

6

0   0

allmänna reklamationsnämnden


Myndighet som kan hjälpa till att lösa tvister inom många olika områden, även för lokaler.
Källa: fastighetsplatsen.se

7

0   0

allmän plats


I byggnadslagstiftningen avses område som enligt detaljplan, stadsplan, byggnadsplan eller generalplan är avsett för gata, torg eller park.
Källa: fastighetsplatsen.se

8

0   0

allmän väg


Väg som förklarats allmän eller byggts såsom allmän enligt väglagen.
Källa: fastighetsplatsen.se

9

0   0

allmännyttigt bostadsföretag


Före hösten 1991 definierades detta begrepp i bostadsfinansieringsförordningen som kommunalt bolag eller stiftelse som förvaltar bostäder utan enskilt vinstsyfte. Begreppet används fortfarande i dagligt tal för av kommunen helägda bostadsföretag.
Källa: fastighetsplatsen.se

10

0   0

amortering


Periodisk avbetalning på lån, i amorteringen ingår inte räntan. Rak amortering är återbetalning i lika delar.
Källa: fastighetsplatsen.se


För att se alla definitioner för 236, logga in!