fmc-ag.se

Mottagna tummar upp3
Motagna tummar ner1
Karma:1 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (106)

1

1   0

aseptik


En metod att hålla det rena rent vid t ex uppdukning av dialysnålar.
Källa: fmc-ag.se

2

1   0

diffusion


Ett utbyte i den kemiska koncentrationen mellan två vätskor som är skilda åt genom ett semipermeabelt membran. Drivkraften för diffusionen är koncentrationsskillnad. Denna gör att molekylerna flyttar sig från en vätska med en hög koncentration till en med lägre koncentration och metaboliska toxin (giftämnen) passerar från blodet genom [..]
Källa: fmc-ag.se

3

1   0

extrakorporeal


Något som finns eller sköts utanför kroppen.
Källa: fmc-ag.se

4

0   0

a-koncentrat


Saltlösning som tillsammans med bikarbonat blandas till dialysvätska av dialysmaskinen.
Källa: fmc-ag.se

5

0   0

access


Betyder tillgång. Används vid bloddialys för tillgång till blodbanan,
Källa: fmc-ag.se

6

0   0

aferes


En process där man tar blod från en donator eller patient för att separera blodet eller ta bort vissa komponenter (trombocyter, plasma) för att sedan återföra det ”renade” blodet.
Källa: fmc-ag.se

7

0   0

akut njursvikt


Akut förlust av njurfunktionen. Om orsaken till den akuta njursvikten kan elimineras finns goda chanser att återställa njurfunktionen. Återkommande eller kontinuerlig dialysbehandling kan bli nödvändig beroende på graden av förlorad njurfunktion.
Källa: fmc-ag.se

8

0   0

albumin


Ett protein som kan användas för att undersöka en patients näringsupptag.
Källa: fmc-ag.se

9

0   0

anemi / blodbrist


Blodets syretransport är försämrad. Detta mäts genom kontroll av hemoglobininnehållet i blodet.
Källa: fmc-ag.se

10

0   0

antikoagulant


Ett ämne (t ex heparin) som förhindrar att blodet levrar sig.
Källa: fmc-ag.se


För att se alla definitioner för 106, logga in!