folkhalsomyndigheten.se

Website:https://www.folkhalsomyndigheten.se
Mottagna tummar upp6
Motagna tummar ner5
Karma:2 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (57)

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

epidemi


En epidemi eller farsot är ett utbrott av något, vanligen sjukdomar, som sprider sig mellan människor (motsvarande för djur heter epizooti).
Källa: folkhalsomyndigheten.se (offline)

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

genteknik


Tekniska tillämpningar av kunnande i genetik. Genteknik är ett antal olika tekniker som används för att undersöka och överföra generna. Det är ett kraftfullt verktyg för grundforskning om celler och deras komponenter.
Källa: folkhalsomyndigheten.se (offline)

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

patogen


Sjukdomsframkallande.
Källa: folkhalsomyndigheten.se (offline)

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

pcr


Polymerase Chain Reaction, en metod som gör det möjligt att inom några timmar göra ett stort antal kopior av ett önskat DNA- eller RNA-segment.
Källa: folkhalsomyndigheten.se (offline)

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

samhällsfarlig sjukdom


Med samhällsfarliga sjukdomar avses allmänfarliga sjukdomar som kan få en spridning i samhället som innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och som kräver extraordinära smittskyddsåtgärder. Samtliga är anmälningspliktiga och smittspårningspliktiga.
Källa: folkhalsomyndigheten.se (offline)

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

serum


En gulaktig transparent vätska som blir resultatet efter att man låtit blod koagulera och sedan avlägsnat blodceller.
Källa: folkhalsomyndigheten.se (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

agens


Den mikroorganism som orsakar sjukdomen, "smittämnet".
Källa: folkhalsomyndigheten.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

allmänfarlig sjukdom


Med allmänfarlig sjukdom avses smittsam sjukdom som kan vara livshotande, innebära långvarig sjukdom eller svårt lidande eller medföra andra allvarliga konsekvenser och där det finns möjlighet att förebygga smittspridning. Samtliga är anmälningspliktiga och smittspårningspliktiga.
Källa: folkhalsomyndigheten.se (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

anmälningspliktig sjukdom


Smittsamma sjukdomar som är anmälningspliktiga enligt Smittskyddslagen (2004:168) och smittskyddsförordningen (2004:255). Anmälningspliktiga sjukdomar indelas i allmänfarliga, samhällsfarliga och anmälningspliktiga utöver allmänfarliga. Anmälan sker från laboratorier och behandlande läkare till landstingets smittskyddsläkare och till Folkhälsomyndi [..]
Källa: folkhalsomyndigheten.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

antikroppar


Proteiner som används av kroppens immunsystem för att upptäcka och identifiera främmande ämnen.
Källa: folkhalsomyndigheten.se (offline)


För att se alla definitioner för 57, logga in!