fondhandlarna.se

Woonplaats:1
Mottagna tummar upp2
Motagna tummar ner0
Karma:1 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (74)

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

emissionskurs


Det pris i procent av Nominellt belopp som investeraren betalar för placeringen (exklusive courtage). Exempelvis är Emissionskursen för en Kapitalskyddad placering med 10 % Överkurs 110 % av Nominellt belopp. Kan även uttryckas i kronor. Synonymer: ”Pris”, ”Teckningskurs”
Källa: fondhandlarna.se (offline)

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

strategiobligation


Se ”Strukturerade Placeringsprodukter”
Källa: fondhandlarna.se (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktieindexobligation


Se ”Strukturerade Placeringsprodukter”
Källa: fondhandlarna.se (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktiekorg


Se ”Korg”
Källa: fondhandlarna.se (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktieobligation


Se ”Strukturerade Placeringsprodukter”
Källa: fondhandlarna.se (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

arrangör


Den som på Emittentens uppdrag konstruerar den Strukturerade Placeringsprodukten och/eller i marknadsföringsmaterialet utformar information om produktens egenskaper och risker. Arrangör kan samtidigt uppträda i rollen som Emittent och/eller Distributör.
Källa: fondhandlarna.se (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

arrangörsarvode


Det arvode som är inräknat i priset för en Strukturerad Placeringsprodukt och som ska täcka Arrangörens kostnader för riskhantering, produktion och distribution.
Källa: fondhandlarna.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

asiatisk start


När Startkursen beräknas med hjälp av s k Genomsnittsberäkning benämns detta ibland Asiatisk start. Se ”Genomsnittsberäkning”
Källa: fondhandlarna.se (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

asiatisk svans


Se ”Asiatiskt slut”
Källa: fondhandlarna.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

asiatiskt slut


När Slutkursen beräknas med s k Genomsnittsberäkning benämns detta ibland Asiatiskt slut. Se ”Genomsnittsberäkning”. Synonymer: Asiatisk svans.
Källa: fondhandlarna.se (offline)


För att se alla definitioner för 74, logga in!