forskning.se

Website:https://www.forskning.se
Mottagna tummar upp4
Motagna tummar ner1
Karma:4 (tummar upp-tummar ner)



ottagna badges

Inga Badges funna



Definitioner (53)

1

1   0

hedersdoktor


Person som inte nödvändigtvis är forskare, men som ändå har gjort framstående vetenskapliga insatser eller på annat sätt främjat forskningen vid universitetet.
Källa: forskning.se

2

1   0

lektor


Lärare vid universitet eller högskola. Doktorsexamen och pedagogisk skicklighet krävs. Som lektor med konstnärlig verksamhet fordras konstnärlig och pedagogisk skicklighet.
Källa: forskning.se

3

1   0

tillämpad forskning


Systematiskt och metodiskt sökande efter ny kunskap och nya idéer med syftet att hitta en bestämd praktisk tillämpning av resultatet.  Det innebär att forskaren redan från början vet vad forskningsresultaten ska användas till. Han eller hon försöker hitta lösningar på särskilda problem, t ex att förbättra egenskaperna hos ett mater [..]
Källa: forskning.se

4

1   0

utvecklingsarbete


Att systematiskt och metodiskt utnyttja forskningsresultat, vetenskaplig kunskap och nya idéer för att få fram nya produkter. Utvecklingsarbetet används också för att skapa nya processer och system, eller förbättra processer och system som redan finns.
Källa: forskning.se

5

0   0

adjunkt


Lärare vid universitet eller högskola. En adjunkt har examen från grundläggande universitets- eller högskoleutbildning samt pedagogisk erfarenhet.
Källa: forskning.se

6

0   0

alumn


Person som tidigare studerat på högskolan eller universitetet. Även andra med anknytning dit, till exempel pensionerade lärare, kallas ibland alumner. Ordet alumn betyder elev, skyddsling.
Källa: forskning.se

7

0   0

amanuens


Person som går en grundutbildning vid ett universitet eller en högskola och samtidigt — högst på halvtid — arbetar med undervisning eller medverkar i forskning och/eller administration.
Källa: forskning.se

8

0   0

avhandling


Avhandlingen är den viktigaste delen av forskarutbildningen och betraktas som ett lärdomsprov. En avhandling är en bok eller en sammanställning av vetenskapliga artiklar där den forskarstuderande beskriver sitt forskningsområde och sina forskningsresultat. Avhandlingen presenteras och försvaras vid en licentiat- eller doktorsdisputation.
Källa: forskning.se

9

0   0

behörighet till forskarutbildning


För att få grundläggande behörighet för forskarutbildningen måste man först ha läst klart grundutbildningen på universitet eller högskola. För att bli antagen måste man också ha särskild behörighet. Det innebär olika saker inom olika ämnen och vid olika universitet.
Källa: forskning.se

10

0   0

behörighet till högskola


För att få studera vid universitet eller högskola krävs förkunskaper — behörighet. Vissa förkunskaper krävs vid all högre utbildning. Har man dem, har man grundläggande behörighet. Utöver dessa kräver de flesta utbildningar specifika förkunskaper, så kallad särskild behörighet.
Källa: forskning.se


För att se alla definitioner för 53, logga in!