fredlos.se

Mottagna tummar upp3
Motagna tummar ner2
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (50)

1

1   0

brottmål


När man misstänker att en person har begått ett brott och det ska behandlas i en domstol så kallas det brottmål.
Källa: fredlos.se

2

1   0

häkte


Ett häkte är en lokal för tillfälligt frihetsberövade, bland annat för den som anhållits av åklagare eller häktats av domstol. I Sverige ligger häktet under Kriminalvården.
Källa: fredlos.se

3

1   0

tilltalad


Tilltalad är den som är åtalad i ett mål - dvs den som enligt åklagaren är skyldig till brott.
Källa: fredlos.se

4

0   0

anhållande


Anhållande är ett tillfälligt frihetsberövande i avvaktan på häktning eller frisläppande. För att anhålla någon krävs det att det finns skäl för häktning eller att den misstänkte är skäligen misstänkt för brottet och att det är av synnerlig vikt att han tas i förvar i avvaktan på ytterligare utredning.
Källa: fredlos.se

5

0   0

bevis


Bevis eller bevisning är något som används för att styrka (bevisa) ett påstående eller ett sakförhållande. Olika typer av bevisning förekommer. Som bevismedel räknas exempelvis vittnesförhör, skriftlig bevisning (brev, protokoll, skriftliga handlingar), syn (dvs vad någon sett) eller kriminalteknisk bevisning (spår, avtryck mm)
Källa: fredlos.se

6

0   0

bevisbörda


Inom straffrätten är det alltid åklagaren som har den fulla bevisbördan för att den tilltalade har handlat på det sätt som åklagaren påstår samt att agerandet inte varit straffritt. Det innebär att den tilltalade betraktas som oskyldig tills motsatsen bevisats av åklagaren. Beviskravet som skall uppnås för att åklagaren skall anses h [..]
Källa: fredlos.se

7

0   0

brott


När en eller flera personer utför en handling som är olaglig och straffbar.
Källa: fredlos.se

8

0   0

brottsutredning


Brottsutredningen kallas för förundersökning. Läs mer under Förundersökning.
Källa: fredlos.se

9

0   0

delgivning


Delgivning är ett juridiskt begrepp som innebär att et dokument eller information om ett beslut lämnas till en person. Det vanligaste är att ett dokument skickas eller lämnas till den som skall delges, men om det som ska delges är av liten omfattning kan delgivningen i vissa fall göras muntligt, t ex via telefon. För att myndigheten skall k [..]
Källa: fredlos.se

10

0   0

dom


En dom är en domstols slutliga, formella avgörande i den sak som prövats av en eller flera domare i ett brottmål. En dom som fälls förutsätter att det finns en eller flera domare och ett normsystem (lagar) som ska tillämpas. I ett brottmål fordras en åklagare och en misstänkt som anklagas för ett påstått brott. I ett brottmål kan dom [..]
Källa: fredlos.se


För att se alla definitioner för 50, logga in!