fredlos.se

Woonplaats:1
Mottagna tummar upp7
Motagna tummar ner4
Karma:4 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (50)

1

2   0

kronvittne


Kronvittne kallas en person som helt eller delvis slipper straff mot att berätta om andras inblandning i brottet (vanligt bland annat i USA och Storbritannien). I Sverige används inte kronvittnen av två skäl: 1. Lagstiftaren anser att ett begånget brott kräver straff och inte ska gå att förhandla bort. 2. Juridisk osäkerhet kring tillförlitligheten [..]
Källa: fredlos.se

2

1   0

bevisbörda


Inom straffrätten är det alltid åklagaren som har den fulla bevisbördan för att den tilltalade har handlat på det sätt som åklagaren påstår samt att agerandet inte varit straffritt. Det innebär att den tilltalade betraktas som oskyldig tills motsatsen bevisats av åklagaren. Beviskravet som skall uppnås för att åklagaren skall anses ha fullföljt bev [..]
Källa: fredlos.se

3

1   0

brottmål


När man misstänker att en person har begått ett brott och det ska behandlas i en domstol så kallas det brottmål.
Källa: fredlos.se

4

1   0

häkte


Ett häkte är en lokal för tillfälligt frihetsberövade, bland annat för den som anhållits av åklagare eller häktats av domstol. I Sverige ligger häktet under Kriminalvården.
Källa: fredlos.se

5

1   0

tilltalad


Tilltalad är den som är åtalad i ett mål - dvs den som enligt åklagaren är skyldig till brott.
Källa: fredlos.se

6

1   2

åklagare


En åklagare är en jurist som för det allmännas/statens talan i brottmål. I inledningsskedet av en brottsutredning ingår åklagaren oftast inte, utan det är först när någon misstänkt har identifierats som åklagaren kommer in i utredningen. Ofta tar då åklagaren över ledningen av utredningen och blir då förundersökningsledare.
Källa: fredlos.se

7

0   0

anhållande


Anhållande är ett tillfälligt frihetsberövande i avvaktan på häktning eller frisläppande. För att anhålla någon krävs det att det finns skäl för häktning eller att den misstänkte är skäligen misstänkt för brottet och att det är av synnerlig vikt att han tas i förvar i avvaktan på ytterligare utredning.
Källa: fredlos.se

8

0   0

bevis


Bevis eller bevisning är något som används för att styrka (bevisa) ett påstående eller ett sakförhållande. Olika typer av bevisning förekommer. Som bevismedel räknas exempelvis vittnesförhör, skriftlig bevisning (brev, protokoll, skriftliga handlingar), syn (dvs vad någon sett) eller kriminalteknisk bevisning (spår, avtryck mm)
Källa: fredlos.se

9

0   0

brott


När en eller flera personer utför en handling som är olaglig och straffbar.
Källa: fredlos.se

10

0   0

brottsutredning


Brottsutredningen kallas för förundersökning. Läs mer under Förundersökning.
Källa: fredlos.se


För att se alla definitioner för 50, logga in!