fysioterapeuterna.se

Website:https://www.fysioterapeuterna.se
Mottagna tummar upp4
Motagna tummar ner0
Karma:3 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (15)

1

4 Thumbs up   0 Thumbs down

reallön


Skillnaden mellan löneökning och prisökning. Stiger lönerna med 5 procent och priserna med 4 procent har reallönerna, alltså de verkliga lönerna, stigit med 1 procent.
Källa: fysioterapeuterna.se (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ad


Förkortning för Arbetsdomstolen. Om parterna inte kommer överens (varken lokalt eller centralt) vid förhandlingar i en rättstvist kan ärendet gå vidare till Arbetsdomstolen. Dess utslag kan inte överklagas. AD kan döma ut böter, t.ex. vid vilda strejker. http://www.arbetsdomstolen.se/
Källa: fysioterapeuterna.se (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

adjungera


   Att tillfälligt ta med någon som medlem i till exempel arbetsgrupp, styrelse, fackklubb. Den person som är adjungerad har inte samma ställning som de andra som är ordinarie i gruppen   Ajournera Ta paus. Vanlig begäran vid möte eller förhandling, till exempel när en part vill studera ett förslag närmare.   Ansvarsfrihet Ett årsmöte beviljar styr [..]
Källa: fysioterapeuterna.se (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fyllnadsval


När man väljer in en ny ledamot i t.ex. en styrelse på grund av att det blivit en vakans under året.   Förtroendevald  Person som fått exempelvis de fackliga medlemmarnas förtroende att representera dem i en styrelse eller vid en förhandling. Huvudskyddsombud Finns det mer än ett skyddsombud vid en arbetsplats ska ett av dom utses till huvudskyddso [..]
Källa: fysioterapeuterna.se (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kassör


Förtroendevald person som sköter föreningens ekonomi
Källa: fysioterapeuterna.se (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kollektivavtal


Överenskommelse för en grupp av anställda, kan t.ex. gälla en arbetsplats (lokalt avtal) eller hel bransch (riksavtal). Kollektivavtalet reglerar vilka löner och arbetsvillkor som ska gälla.
Källa: fysioterapeuterna.se (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kollektivanställd


Den som är kollektivanställd omfattas av kollektivavtalet på arbetsplatsen. Det innebär en allmän arbetsskyldighet med löneskydd. Arbetsgivaren kan därmed beordra den anställde att utföra arbetsupggifter inom kollektivavtalsområdet men kan inte sänka lönen.
Källa: fysioterapeuterna.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

konstituering


När en styrelse fördelar de olika uppdragen inom sig.
Källa: fysioterapeuterna.se (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

mbl


Lagen om medbestämmanderätt i arbetslivet kom 1977 och gör arbetsgivaren skyldig att förhandla. Viktiga delar är den primära förhandlingsskyldigheten enligt §11 och informationsskyldigheten enligt §19.
Källa: fysioterapeuterna.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

saco


Sveriges akademikers centralorganisation. Gemensam huvudorganisation för 26 fackförbund för akademiker där bland annat Fysioterapeuterna ingår. http://www.saco.se/   Samverkansgrupp En samverkansgrupp enligt samverkansavtal ger facket möjlighet till kollektivt inflytande. Gruppen kan knytas till olika beslutsnivåer och ibland brukar även skyddskomm [..]
Källa: fysioterapeuterna.se (offline)


För att se alla definitioner för 15, logga in!