gavleenergi.se

Website:https://www.gavleenergi.se
Mottagna tummar upp1
Motagna tummar ner2
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)



ottagna badges

Inga Badges funna



Definitioner (72)

1

1   0

schablonberäkning


 Beräkning av framtida elförbrukning grundad på historiskt uppmätt förbrukning. Denna typ av beräkning upphör senast 1 juli år 2009. Servis - Servisledning, ledning för t.ex. el, vatten, avlopp eller gas mellan fördelningsnätet och den enskilde förbrukaren
Källa: gavleenergi.se

2

0   0

abonnemang


 Den avgift som du betalar för att få tillgång till elnätet kallas för abonnemang. Den finns på din faktura från elnätföretaget. Allmänna avtalsvillkor -En överenskommelse mellan Konsumentverket och elföretagen, som gäller inom branschen.
Källa: gavleenergi.se

3

0   0

anläggning


 Avser din elanläggning, d v s elledningar, strömbrytare och eluttag i din bostad.
Källa: gavleenergi.se

4

0   0

anläggningsadress


 Gatuadressen till din anläggning.
Källa: gavleenergi.se

5

0   0

anläggnings identifikation


 En kod för din elanläggning som elnätföretaget använder för att hålla reda på vilken anläggning som är din. Du hittar anl id på din faktura. Tillsammans med ditt områdes id bildar detta en unik identifikation, som du ska uppge när du byter elhandelsföretag.
Källa: gavleenergi.se

6

0   0

anvisat elhandelsföretag


 Det elhandelsföretag som säljer el till dig om du inte själv väljer elhandelsföretag. Ditt anvisade elhandelsföretag utses av ditt elnätföretag.
Källa: gavleenergi.se

7

0   0

automatsäkring


 Automatisk brytning när strömmen i kretsen överstiger ett förutbestämt värde. Används främst i husinstallationer och utförs för montage på skena eller i säkringssockel.
Källa: gavleenergi.se

8

0   1

avläsning


 En avläsning av mätarställningen på din elmätare.
Källa: gavleenergi.se

9

0   0

avläsning; fjärr


 Automatisk avläsning av din elmätare.
Källa: gavleenergi.se

10

0   0

avläsning; manuell


 Avläsning av din elmätare, där antingen du själv eller någon från ditt elnätföretag läser av mätaren.
Källa: gavleenergi.se


För att se alla definitioner för 72, logga in!