genteknik.nu

Mottagna tummar upp1
Motagna tummar ner2
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (84)

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

kloroplast


Kloroplaster är en så kallad organell, det vill säga en del av eller ett rum i celler hos växter, alger och cyanobakterier. I kloroplasten sker fotosyntesen. Kloroplaster innehåller också arvsmassa.
Källa: genteknik.nu (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

forskningsnytt


Här under rubriken Forskningsnytt hittar du nyheter om stamceller, GMO, GM-grödor med mera.
Källa: genteknik.nu (offline)

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

alger


Alger är, precis som växter, fotosyntetiserande eukaryota organismer. De allra flesta arterna finns i vatten. Alger kan vara encelliga som diatomer eller flercelliga som kelp.
Källa: genteknik.nu (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aminosyra


Proteiner byggs upp av aminosyror. Aminosyror är molekyler som består av en aminogrupp (NH2), en karboxylgrupp (COOH) och en metylgrupp (CH) samt en kolvätekedja som brukar kallas R. R-kedjan är specifik för varje aminosyra. Varje aminosyra har två olika bokstavsförkortningar (en bokstav och tre bokstäver, se tabellen nedan).
Källa: genteknik.nu (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

artikel 30-kommittén


Artikel 30-kommittén röstar precis som SKLD i frågor som rör GMO, men bara om sådan GMO som regleras av EU-lagen 2001/18/EG. På engelska heter Artikel 30-kommittén Regulatory committee 2001/18/EC och ligger under DG SANCO.
Källa: genteknik.nu (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

arvsanlag


Arvsanlag är ett annat ord för gen, genom och arvsmassa. Det kan vara en unik gen (eller ett arvsanlag) eller en individs uppsättning av gener (flera eller alla arvsanlag). Oftast menar man de arvsanlag som beskriver proteiner.
Källa: genteknik.nu (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

arvsmassa


Arvsmassan är detsamma som alla gener eller arvsanlag hos en individ eller en art. Kallas ibland genom.
Källa: genteknik.nu (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bakterie


Bakterier tillhör de prokaryota mikroorganismerna. De är encelliga och saknar cellkärna. Bakterieceller har cellväggar precis som växtceller. Bakterier finns troligen överallt, bland annat i is, i heta källor och där pH:t är mycket lågt.
Källa: genteknik.nu (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

behörig myndighet


En behörig myndighet är en myndighet som har laglig rätt att utföra vissa funktioner. När det gäller EU:s GMO-lagstiftning så är Jordbruksverket behörig myndighet för utsättningsdirektivet (2001/18/EG), Livsmedelsverket när det gäller livsmedels- och foderförordningen ((EG) nr 1829/2003) och Arbetsmiljöverket när det gäller innesluten användning av [..]
Källa: genteknik.nu (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

biobank


En biobank är en samling av biologiskt material som till exempel blod- och vävnadsprover. De har oftast samlats in i sjukvården och proverna kan kopplas ihop med annan information om givarnas hälsotillstånd. Storskaliga analyser av sådana banker kan användas för att hitta till exempel gener inblandade i olika sjukdomar.
Källa: genteknik.nu (offline)


För att se alla definitioner för 84, logga in!