gih.se

Website:https://www.gih.se
Mottagna tummar upp5
Motagna tummar ner6
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (84)

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

alumn


Tidigare student, eller anställd, vid universitetet. GIH har ett nätverk för sina alumner. Ordet kommer från latinet och betyder lärjunge, skyddsling eller elev men används idag i betydelsen "före detta student".
Källa: gih.se (offline)

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

kurs


Fristående kurser är kortare utbildningar i ett visst ämne/område. Det kan vara en kurs som ingår i ett utbildningsprogram eller en helt fristående kurs. Du kan nå examen genom att kombinera fristående kurser.
Källa: gih.se (offline)

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

reell kompetens


Är kunskaper och kompetenser som du skaffat dig utanför det formella utbildningssystemet, såsom arbetsliv, kursverksamhet, föreningsliv eller längre utlandsvistelser. Du kan åberopa reell kompetens för att styrka efterfrågad behörighet.
Källa: gih.se (offline)

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

sih


Skola-Idrott-Hälsa, ett forskningsprojekt vid GIH som kartlägger villkoren för barns och ungdomars fysiska aktivitet i skola och på fritid, och undersöker vilka medicinska, fysiologiska och sociala konsekvenser som olikheter i fysisk aktivitet medför.
Källa: gih.se (offline)

5

1 Thumbs up   1 Thumbs down

validera


Att bedöma, värdera och erkänna kunskaper och kompetens som någon tillägnat sig inom eller utanför det formella utbildningsväsendet. Se också Reell kompetens.
Källa: gih.se (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

adjunkt


Lärartjänst vid gymnasium, högskola och universitet. Har vanligtvis magisterexamen. Här högskoleadjunkt.
Källa: gih.se (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

amd


Står för Arbetsmarknadsdag och arrangeras av Studentkåren. Denna dag bjuds företag och andra tänkbara arbetsgivare in, för att skapa kontakter med studenterna vid GIH.
Källa: gih.se (offline)

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anstånd


Student kan skjuta på sin studiestart på program, om det inträffat något efter det att du sökt som du själv inte kan påverka, t ex sjukdom eller värnplikt.
Källa: gih.se (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

anmälan


För att läsa kurser eller program måste du först anmäla dig till dessa. Vilka datum och tillvägagångssätt som gäller kan du läsa om under länken "Ansökan".
Källa: gih.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

antagningsbesked


Efter att anmälningar har kommit in till studera.nu sker ett första urval. På ett nationellt antagningsbesked anges om du är antagen, reservplacerad eller struken. Beskedet kommer per post i juli.
Källa: gih.se (offline)


För att se alla definitioner för 84, logga in!