gnosjo.se

Mottagna tummar upp1
Motagna tummar ner0
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (33)

1

1   0

protokoll


Skriftlig redogörelse över beslut, förslag, omröstningar och reservationer under ett sammanträde. Är offentligt efter justering
Källa: gnosjo.se

2

0   0

acklamation


Att bifalla, samtycka till ett ärende utan omröstning
Källa: gnosjo.se

3

0   0

ajournera


Skjuta upp ett möte till en senare tidpunkt, ta paus
Källa: gnosjo.se

4

0   0

allmän handling


Offentlighetsprincipen innebär att vem som helst får läsa allmänna handlingar. Med allmän handling avses en handling som inkommit, förvaras eller upprättats av kommunen.   En kommunal handling kan också av olika anledningar vara sekretessbelagd, exempelvis för att skydda en enskild. Vad som skall sekretessbeläggas eller inte regleras av [..]
Källa: gnosjo.se

5

0   0

allmänna val


Val som sker i hela landet t ex val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige
Källa: gnosjo.se

6

0   0

arvode


Ekonomisk ersättning för utfört politiskt arbete
Källa: gnosjo.se

7

0   0

beredning


Sammanfattande begrepp för att förbereda och arbeta med ett ärende inför ett senare beslut
Källa: gnosjo.se

8

0   0

bordläggning


Ett beslut att skjuta upp en debatt och ett beslut i ett ärende till ett senare sammanträde
Källa: gnosjo.se

9

0   0

dagordning


Förteckning över ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde; föredragningslista
Källa: gnosjo.se

10

0   0

delegera


Att överlåta arbete och beslut till annat politiskt organ eller tjänsteman
Källa: gnosjo.se


För att se alla definitioner för 33, logga in!