halmstadsnaringsliv.se

Mottagna tummar upp1
Motagna tummar ner0
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (77)

1

1   0

kalenderår


1 januari–31 december
Källa: halmstadsnaringsliv.se

2

0   0

aktie


ägarandel i ett aktiebolag En aktie ger bland annat rätt till en del av företagets vinst och rösträtt vid bolagsstämman.
Källa: halmstadsnaringsliv.se

3

0   0

aktiebolag


företagsform där delägarna inte har personligt ansvar för företagets skulder Ett aktiebolag är en juridisk person. I vissa fall kan styrelsen eller delägarna ha personligt ansvar. Läs mer om aktiebolag
Källa: halmstadsnaringsliv.se

4

0   0

aktiekapital


pengar eller egendom som behövs för att starta ett aktiebolag
Källa: halmstadsnaringsliv.se

5

0   0

aktieteckning


skriva sin namnteckning vid det antal aktier som man ska köpa i ett aktiebolag, i samband med att aktiebolaget bildas eller att en nyemission sker
Källa: halmstadsnaringsliv.se

6

0   0

aktieägare


person eller företag som har aktier i ett aktiebolag
Källa: halmstadsnaringsliv.se

7

0   0

ansvarsfrihet


att aktieägarna vid bolagsstämman godkänner styrelsens och verkställande direktörens skötsel av företaget under det gångna året.
Källa: halmstadsnaringsliv.se

8

0   0

apportegendom


annan tillgång än pengar som en person för över till ett företag som betalning för aktier. Apportegendom kan exempelvis vara en bil eller en fastighet.
Källa: halmstadsnaringsliv.se

9

0   0

auktoriserad revisor


revisor som har ekonomie magisterexamen eller utvidgad ekonomie kandidatexamen, fem års kvalificerad praktik och högre revisorsexamen från Revisorsnämnden
Källa: halmstadsnaringsliv.se

10

0   0

avstämningsdag för aktieägare


den dag en aktieägare ska vara registrerad för en aktie för att exempelvis ha rätt att vara med på bolagsstämman, få utdelning eller delta i en beslutad nyemission B bankintygintyg
Källa: halmstadsnaringsliv.se


För att se alla definitioner för 77, logga in!