hansgothe.se

Mottagna tummar upp7
Motagna tummar ner3
Karma:3 (tummar upp-tummar ner)



ottagna badges

Inga Badges funna



Definitioner (170)

1

1   0

etagelägenhet


Bostadslägenhet i två våningar i ett flerbostadshus.
Källa: hansgothe.se

2

1   1

marknadshyra


Sannolik hyra vid nyteckning av hyreskontrakt på en öppen och oreglerad hyresmarknad.
Källa: hansgothe.se

3

1   0

nominellt värde


Värde uttryckt i löpande penningvärde.
Källa: hansgothe.se

4

1   1

stamfastighet


Fastighet från vilken Din tomt är avstyckad.
Källa: hansgothe.se

5

1   0

totalhyra


Bruttohyra inklusive kostnader för uppvärmning, vattenavgifter m m.
Källa: hansgothe.se

6

1   0

vakansgrad


Outhyrd del i förhållande till uthyrbar del av fastighet. Vakansgraden kan beräknas som förhållandet mellan outhyrd area och total area alternativt antal outhyrda lägenheter och totalt antal lägenheter eller bedömd hyra för outhyrda utrymmen och bedömd totalhyra.
Källa: hansgothe.se

7

1   0

återanskaffningskostnad


Kostnad för att i nuet anskaffa en likvärdig fastighet som den ursprungliga med avseende på funktionen.
Källa: hansgothe.se

8

0   0

affektionsvärde


Värde, som en fastighet eller ett föremål har för en enskild person på grund av personliga förhållanden av känslomässig karaktär. Affektionsvärde är således inte i första hand grundat på ekonomiska överväganden.
Källa: hansgothe.se

9

0   0

allmän plats


I byggnadslagstiftningen avses område som enligt detaljplan, stadsplan, byggnadsplan eller generalplan är avsett för gata, torg eller park.
Källa: hansgothe.se

10

0   0

allmän väg


Väg som förklarats allmän eller byggts såsom allmän enligt väglagen.
Källa: hansgothe.se


För att se alla definitioner för 170, logga in!