hatemsjunghamn.se

Website:https://www.hsadvokatbyra.se/
Mottagna tummar upp3
Motagna tummar ner3
Karma:1 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (136)

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

för kännedom


I vissa fall skickar domstolen över handlingar för kännedom. Det innebär att domstolen informerar om något, men inte ställer något krav på svar (jfr. föreläggande).
Källa: hatemsjunghamn.se (offline)

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

jäv


Den som känner en part eller har ett eget intresse av det som ska prövas och därför inte opartiskt kan avgöra en viss fråga är jävig.
Källa: hatemsjunghamn.se (offline)

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

tilltalad


Den som är åtalad i målet, dvs. den som enligt åklagarens uppfattning har gjort sig skyldig till ett brott. Brottmålsrättegångens syfte är i första hand att avgöra om den tilltalade har begått brottet eller inte.
Källa: hatemsjunghamn.se (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

advokat


För att få kallas advokat krävs medlemskap i Sveriges advokatsamfund. För att bli medlem ska man ha en juristexamen och 3 års praktiskt juridiskt arbete. Innan Advokatsamfundet beviljar medlemskap får kollegor och domstolar som varit i kontakt med den sökande möjlighet att yttra sig om personens lämplighet. Personen måste också klara två teoretiska [..]
Källa: hatemsjunghamn.se (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktbilaga


Handling som finns i akten och som ges ett nummer (aktbilagenummer). Handlingarna ges nummer i kronologisk ordning.
Källa: hatemsjunghamn.se (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

allmän domstol


Tingsrätt, Hovrätt och Högsta domstolen, till skillnad från förvaltningsdomstol.
Källa: hatemsjunghamn.se (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

allmän handling


En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda regler anses inkommen dit eller upprättad där. Handlingen kan vara ett vanligt pappersdokument, men lika gärna en framställning som man kan läsa, lyssna på eller uppfatta på annat sätt med ett tekniskt hjälpmedel. Offentlighetsprincipen innebär att vem som helst får begära [..]
Källa: hatemsjunghamn.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

allmän åklagare


Den som på det allmännas vägnar väcker åtal och för ansvarstalan för brott som hör under allmänt åtal (se nedan). Allmänna åklagare är riksåklagaren, överåklagare, chefsåklagare och kammaråklagare. Även extra åklagare och assistentåklagare är allmänna åklagare.
Källa: hatemsjunghamn.se (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

allmänt åtal


När en åklagare för ett åtal för "det allmännas" räkning, det vill säga samhällets. Det här gäller nästan alla brott. Åtal väcks av allmän åklagare.
Källa: hatemsjunghamn.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

anhållande


Ett anhållande är ett tillfälligt frihetsberövande av en person som misstänks för ett brott. Beslut om anhållande fattas av åklagare. Anhållande förutsätter att brottet är så pass allvarligt att det finns skäl för häktning eller att det krävs ytterligare utredning innan personen kan släppas fri.
Källa: hatemsjunghamn.se (offline)


För att se alla definitioner för 136, logga in!