havochvatten.se

Website:http://www.havochvatten.se
Mottagna tummar upp31
Motagna tummar ner45
Karma:-13 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (690)

1

6   2

sanitet


Ett samlingsbegrepp för anordningar (toaletter, handfat, dusch, bad, vatten in och avlopp ut) och utrymmen som ger förutsättningar för att kunna sköta sin personliga hygien och utföra sina behov [..]
Källa: havochvatten.se

2

2   1

atmosfärisk deposition


När luftburna ämnen, till exempel luftföroreningar, faller till marken kallas detta nedfall för atmosfärsikt nedfall eller atmosfärisk deposition.
Källa: havochvatten.se

3

2   0

meridian


Meridian är en båge eller storcirkel genom de geografiska polerna på jorden. Utgångsmeridianenen för räkning av longitud (längdgrader) är nollmeridianen genom observatoriet i Greenwich i södr [..]
Källa: havochvatten.se

4

2   2

älv


De största och bredaste strömmande vattendragen i Finland, Norge och Sverige kallas älvar (i Norden används inte begreppet flod). Det finns inga vedertagna storleksgränser för vad som kan kallas [..]
Källa: havochvatten.se

5

1   1

alluvial


Något som hör till eller bildats genom rinnande vatten. Termen används till exempel om lösa sedimentära avlagringar, sediment som förts vidare med ett vattendrag. En alluvialslätt är en svagt [..]
Källa: havochvatten.se

6

1   1

avhärdning


Om ett vatten innehåller större mängder kalk (kalcium) och magnesium betraktas det som hårt och kan ge sådana problem som avlagringar och att ledningar sätter igen. Ett hårt vatten bör därfö [..]
Källa: havochvatten.se

7

1   1

biotillgänglighet


Mått på hur lätt ett ämne, till exempel ett näringsämne eller ett miljögift, tas upp av levande organismer. Ett ämne måste vara biotillgängligt för att kunna bioackumuleras (lagras i levan [..]
Källa: havochvatten.se

8

1   2

bräckt vatten


Med sötvatten från nederbörd och floder mer eller mindre "utspätt" saltvatten. Brackvatten eller bräckt vatten är vatten med en salthalt som är högre än sötvatten (färskvatten) [..]
Källa: havochvatten.se

9

1   1

detektera


Upptäcka, spåra, påvisa.
Källa: havochvatten.se

10

1   2

ekosystem


Ett avgränsat område som hyser ett visst antal grupper eller arter av organismer. Kan också definieras som en funktionell enhet som består av ett antal samverkande organismer (växter, djur och mi [..]
Källa: havochvatten.se


För att se alla definitioner för 690, logga in!