hbts.se

Woonplaats:1
Mottagna tummar upp0
Motagna tummar ner1
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (20)

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

asexuell/asexualitet


En person som är asexuell har ingen aktiv sexualitet och/eller känner sig inte intresserad av sexuella relationer. Asexuella kan vara homo-/bi- eller heterosexuella. Vissa beskriver att de alltid varit asexuella, andra kan vara det i perioder, för vissa är det en sexuell läggning (hör dock inte i lagens mening till sexuella läggningar).
Källa: hbts.se (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bisexuell/bisexualitet


En person som är bisexuell har förmågan att sexuellt och/eller emotionellt bli intresserad av både kvinnor och män. Det finns flera sätt att vara bisexuell på, vissa blir förälskade i motsatt kön och är sexuellt intresserade av båda könen medan för andra varierar intresset för relationer och/eller sexuella kontakter över tid etcetera. Detta är en s [..]
Källa: hbts.se (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cis-person


En person vars biologiska, sociala, mentala och juridiska kön är detsamma. ”Cis” kommer ifrån latin och betyder ”på samma sida”.
Källa: hbts.se (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

drag-king


En person som klär sig som man, ofta på ett överdrivet sätt, i syfte att underhålla eller manifestera en politisk poäng
Källa: hbts.se (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

drag-queen


En person som klär sig som en kvinna, ofta på ett överdrivet sätt, i syfte att underhålla eller manifestera en politisk poäng
Källa: hbts.se (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

genus


En persons sociala kön. Anses av många vara socialt och/eller kulturellt konstruerat. Är en beskrivning och teoribildning om könsidentifikation.
Källa: hbts.se (offline)

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

hen


(henom) Könsneutrala pronomen.
Källa: hbts.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

heterosexuell/heterosexualitet


En person som är heterosexuell har förmågan att bli sexuellt och känslomässigt intresserad exklusivt av personer av ett annat kön. Detta är en sexuell läggning.
Källa: hbts.se (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

heteronormativitet


Norm som utgår från att alla är och agerar på ett sätt där män är intresserade av kvinnor och tvärtom samt att allt som inte är på detta sätt är avvikande och/eller onormalt. Det förutsätts att det kön som du ser ut att tillhöra också är det som du känner dig som. Kan vara både medveten och omedveten. Detta är en social norm.
Källa: hbts.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

homosexuell/homosexualitet


En person som är homosexuell har förmågan att bli sexuellt och känslomässigt intresserad enbart av personer av samma kön som en själv. Detta är en sexuell läggning.
Källa: hbts.se (offline)


För att se alla definitioner för 20, logga in!