hemverket.se

Woonplaats:1
Mottagna tummar upp3
Motagna tummar ner2
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (154)

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

stamfastighet


Enligt fastighetsbildningslagen återstoden av fastighet från vilken avstyckning skett.
Källa: hemverket.se (offline)

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

utgångspris


Pris som framgår i t.ex. en annons. Detta är en förhandlingsfråga mellan köpare och säljare.
Källa: hemverket.se (offline)

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

värdering


Bedömning av fastighetens eller bostadsrättens marknadsvärde som görs av en godkänd värderingsman vid försäljning eller nybelåning.
Källa: hemverket.se (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

amortering


Avbetalning på en skuld. Amortering gäller normalt delar av en skuld, men kan också avse hela skuldbeloppet.
Källa: hemverket.se (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

andelslägenhet


Bostad som disponeras genom ägande av andel i fastighet. Om det gäller fritidsfastighet gäller oftast rätten att nyttja fastigheten till begränsad tid under ett år.
Källa: hemverket.se (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

andelstal


Bostadsrättens ägarandel i föreningen.
Källa: hemverket.se (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

annuitet


Vid annuitetslån betalar man exakt samma totalbelopp, annuiteten, varje gång man betalar av på lånet. Metoden innebär att man fördelar grundinvesteringen jämnt över den ekonomiska livslängden.
Källa: hemverket.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

annuitetslån


Vid annuitetslån räknar man fram ett belopp - annuiteten - som, om det betalas vid varje amorteringstillfälle, räcker till både ränta på restskulden och en amortering så att lånet är slutbetalat vid kredittidens slut.
Källa: hemverket.se (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

anslutningsavgift


Avgift till anläggningsägaren (oftast kommunen) för anslutning av vatten, avlopp och el.
Källa: hemverket.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ansvarsbesiktning


En typ av fastighetsbesiktning som syftar till att fastlägga ansvar för upptäckta fel.
Källa: hemverket.se (offline)


För att se alla definitioner för 154, logga in!