hjalpenss.maklare.vitec.net

Woonplaats:1
Mottagna tummar upp0
Motagna tummar ner3
Karma:-2 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (55)

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

alternativknappar


Alternativknappar använder du för att välja mellan flera alternativ. Du kan bara välja ett alternativ åt gången. Knapparna är oftast runda.
Källa: hjalpenss.maklare.vitec.net (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

arbetsflöde


En lista över den ordning du kan utföra olika moment. Arbetsflödet visas till vänster i t ex personkortet, där du kan välja mellan förenklat och utökat arbetsflöde.
Källa: hjalpenss.maklare.vitec.net (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

arbetsyta


På din arbetsyta kommer du att kunna arbeta fritt med de fönster du väljer att ha öppna.
Källa: hjalpenss.maklare.vitec.net (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bevakning


I kalendern finns en bevakningsfunktion. I kalendern kan du lägga in händelser, varaktighet, tidpunkt och typ av aktivitet. Påminnelse är en funktion du kan markera för att bevaka kalenderhändelser. Påminnelsen kan ställas in på önskat tidsintervall, t ex 4 min före mötet. Då kommer kalenderhändelsen att läggas ut på skärmen som en påminnelse om mö [..]
Källa: hjalpenss.maklare.vitec.net (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

databas


I databaserna Microsoft SQL och MSDE sparas informationen i Vitec Säljstöd.
Källa: hjalpenss.maklare.vitec.net (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

låsa fönster


När du låst fast ett fönstret kommer inget annat fönster att lägga sig ovanpå det låsta fönstret. Du kan alltid se fönstret men den fria arbetsytan minskar.
Källa: hjalpenss.maklare.vitec.net (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dra- släppteknik


Med dra- och släppteknik kan du t ex dra en kund till en kalenderhändelse och därmed göra en bokning i kalendern. Du kommer att se kalenderhändelsen i personens journal. Öppna en personlista och en månadsöversikt i kalendern. Ta tag i en persons namn med vänster musknapp och dra till aktuell dag i kalendern och släpp vänster musknapp. Detta är ett [..]
Källa: hjalpenss.maklare.vitec.net (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

egenskaper


På ett kundkort eller objektkort kan du i ikonmenyn över flödet eller längst ner ikortet hitta Egenskaper för kunden/objektet. Under personkortet finns flikarna Personens egenskaper, Utdelat till, Tillhörighet och Händelselogg. Under fliken Personens egenskaper finns Ägare, Privat, Aktiv/Inaktiv, Registrerings- och Ändringsdatum.
Källa: hjalpenss.maklare.vitec.net (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

e-post


Du kan, från alla objektkort och från navigationen, genom e-postmeddelanden kommunicera med dina kunder i Vitec Säljstöd.
Källa: hjalpenss.maklare.vitec.net (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

exportera fil


Samtliga data som visas i en lista kan exporteras från Vitec databas till en textfil eller en Excelfil. Denna textfil kan sedan importeras till andra program för vidare bearbetning.
Källa: hjalpenss.maklare.vitec.net (offline)


För att se alla definitioner för 55, logga in!