hkr.se

Mottagna tummar upp1
Motagna tummar ner2
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (92)

1

1   0

genomströmning


Studenternas studieresultat brukar diskuteras i termer av genomströmning. Vid HKR används prestationsgrad som ett mått på genomströmning. Prestationsgrad mäter i vilken utsträckning studenterna tar de poäng de har registrerat sig för.
Källa: hkr.se

2

0   0

du är här


Hem /
Källa: hkr.se

3

0   0

begrepp på hkr


Högskolan i siffror Historik Jobba hos oss Upphandlingar Internationalisering För media Sociala medier Hitta hit Begrepp på HKR Definition av begrepp vid Högskolan Kristianstad Adjungerad universitetsadjunkt, A [..]
Källa: hkr.se

4

0   0

anmälningsavgift


För sin prövning av en anmälan om utbildning på grundnivå och avancerad nivå ska högskolan ta ut en anmälningsavgift om 900 kronor av den som vid tidpunkten för anmälan inte är medborgare i en stat som omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES, eller i Schweiz (tredjelandsmedborgare). Om anmälningsavgiften inte [..]
Källa: hkr.se

5

0   0

anmälningskod


Kod som används för att anmäla sig till specifikt utbildningstillfälle i en viss antagningsomgång
Källa: hkr.se

6

0   0

antagning


Av högskolan fattat beslut om tillträde till viss utbildning.
Källa: hkr.se

7

0   0

antagningsomgång


Sammanhållen hantering av anmälan till visst utbildningstillfälle eller grupp av utbildningstillfällen med gemensam anmälningstid och urvalstidpunkt.
Källa: hkr.se

8

0   0

antagningstal


Uppgift om det antal studenter som ska antas till ett visst sökalternativ för såväl kurs som utbildningsprogram vid en viss antagningsomgång.
Källa: hkr.se

9

0   0

antal antagna studenter


Antal som av högskolan har blivit beviljade tillträde till en kurs eller ett utbildningsprogram.
Källa: hkr.se

10

0   0

antal registrerade studenter


Samtliga individer som är förstagångs- eller fortsättningsregistrerade på någon kurs som högskolan ger någon gång under den aktuella perioden. Studenter som är omregistrerade på en kurs ingår inte.
Källa: hkr.se


För att se alla definitioner för 92, logga in!