hkr.se

Woonplaats:1
Mottagna tummar upp2
Motagna tummar ner4
Karma:-1 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (92)

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

genomströmning


Studenternas studieresultat brukar diskuteras i termer av genomströmning. Vid HKR används prestationsgrad som ett mått på genomströmning. Prestationsgrad mäter i vilken utsträckning studenterna tar de poäng de har registrerat sig för.
Källa: hkr.se (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

du är här


Hem /
Källa: hkr.se (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

begrepp på hkr


Högskolan i siffror Historik Jobba hos oss Upphandlingar Internationalisering För media Sociala medier Hitta hit Begrepp på HKR Definition av begrepp vid Högskolan Kristianstad Adjungerad universitetsadjunkt, Adjun [..]
Källa: hkr.se (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

anmälningsavgift


För sin prövning av en anmälan om utbildning på grundnivå och avancerad nivå ska högskolan ta ut en anmälningsavgift om 900 kronor av den som vid tidpunkten för anmälan inte är medborgare i en stat som omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES, eller i Schweiz (tredjelandsmedborgare). Om anmälningsavgiften inte betalas sena [..]
Källa: hkr.se (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

anmälningskod


Kod som används för att anmäla sig till specifikt utbildningstillfälle i en viss antagningsomgång
Källa: hkr.se (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

antagning


Av högskolan fattat beslut om tillträde till viss utbildning.
Källa: hkr.se (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

antagningsomgång


Sammanhållen hantering av anmälan till visst utbildningstillfälle eller grupp av utbildningstillfällen med gemensam anmälningstid och urvalstidpunkt.
Källa: hkr.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

antagningstal


Uppgift om det antal studenter som ska antas till ett visst sökalternativ för såväl kurs som utbildningsprogram vid en viss antagningsomgång.
Källa: hkr.se (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

antal antagna studenter


Antal som av högskolan har blivit beviljade tillträde till en kurs eller ett utbildningsprogram.
Källa: hkr.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

antal registrerade studenter


Samtliga individer som är förstagångs- eller fortsättningsregistrerade på någon kurs som högskolan ger någon gång under den aktuella perioden. Studenter som är omregistrerade på en kurs ingår inte.
Källa: hkr.se (offline)


För att se alla definitioner för 92, logga in!