hogstaforvaltningsdomstolen.se

Mottagna tummar upp3
Motagna tummar ner4
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (171)

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

förvaltningsrättsnotarie


Jurist som gör en cirka två år lång utbildningstjänstgöring vid en förvaltningsrätt. Efter fullgjord tjänstgöring är juristen notariemeriterad.
Källa: hogstaforvaltningsdomstolen.se (offline)

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

notarie


Jurist som fullgör notarietjänstgöring, så kallad notariemeritering. Fullgörs vanligtvis på tingsrätt eller förvaltningsrätt.
Källa: hogstaforvaltningsdomstolen.se (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ad acta


Latin, uttryck för "till handlingarna". Innebär att skrivelsen eller inlagan läggs till de övriga handlingarna i akten utan någon vidare åtgärd från domstolens sida.
Källa: hogstaforvaltningsdomstolen.se (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

advokat


För att få kallas advokat krävs medlemskap i Sveriges advokatsamfund. För att bli medlem ska man ha en juristexamen och 3 års praktiskt juridiskt arbete. Innan Advokatsamfundet beviljar medlemskap får kollegor och domstolar som varit i kontakt med den sökande möjlighet att yttra sig om personens lämplighet. Personen måste också genomgå advokatexame [..]
Källa: hogstaforvaltningsdomstolen.se (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktbilaga


Handling som finns i akten och som ges ett nummer (aktbilagenummer). Handlingarna ges nummer i kronologisk ordning.
Källa: hogstaforvaltningsdomstolen.se (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

allmän domstol


Tingsrätt - Hovrätt - Högsta domstolen. Jfr förvaltningsdomstol.
Källa: hogstaforvaltningsdomstolen.se (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

allmän handling


En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda regler anses inkommen dit eller upprättad där. Handlingen kan vara ett vanligt pappersdokument, men lika gärna en framställning som man kan läsa, lyssna på eller uppfatta på annat sätt med ett tekniskt hjälpmedel. Offentlighetsprincipen innebär att vem som helst får begära [..]
Källa: hogstaforvaltningsdomstolen.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

allmän åklagare


Den som på det allmännas vägnar väcker åtal och för ansvarstalan för brott som hör under allmänt åtal (se nedan). Allmänna åklagare är riksåklagaren, överåklagare, chefsåklagare och kammaråklagare. Även extra åklagare och assistentåklagare är allmänna åklagare.
Källa: hogstaforvaltningsdomstolen.se (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

allmänt åtal


När en åklagare för ett åtal för "det allmännas" räkning, det vill säga samhällets. Det här gäller nästan alla brott. Åtal väcks av allmän åklagare.
Källa: hogstaforvaltningsdomstolen.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

anhållande


Ett anhållande är ett tillfälligt frihetsberövande av en person som misstänks för ett brott. Beslut om anhållande fattas av åklagare. Anhållande förutsätter att brottet är så pass allvarligt att det finns skäl för häktning eller att det krävs ytterligare utredning innan personen kan släppas fri.
Källa: hogstaforvaltningsdomstolen.se (offline)


För att se alla definitioner för 171, logga in!