humancapital.se

Website:https://humancapital.se/
Mottagna tummar upp1
Motagna tummar ner0
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (183)

1

1   0

apport


Ett företag kan ibland använda egna aktier som betalning för tillgångar eller leverantörsskulder exempelvis kan en maskin värderas och apporteras (bytas) mot ägareandel och aktier. Det förekommer också att aktier i ett förvärvat bolag apporteras (byts) mot aktier i det köpande bolaget.
Källa: humancapital.se

2

0   0

advisor


Rådgivare som anlitas i samband med investeringsprocesser, affärsutveckling eller transaktioner. Advisor används även som en titel för personer i riskkapitalbranschen som är aktiva i investeringsprocessen som rådgivare till riskkapitalfond.
Källa: humancapital.se

3

0   0

affärsplan


En affärsplan är en ingående beskrivning av ett företags verksamhet och innehåller bland annat en beskrivning av bolagets affärsidé, strategier för olika verksamhetsområden, aktivitetsplaner, resursbehov och finansiella planer.
Källa: humancapital.se

4

0   0

aktiekapital


Den del av det egna kapitalet i balansräkningen som motsvarar alla de utgivna aktiernas nominella värde.
Källa: humancapital.se

5

0   0

aktietilldelning


Efter det att befintliga och nya aktieägare tecknat aktier i en nyemission beslutar företags styrelse vilka som ska tilldelas de nyemitterade aktierna. Styrelsen beslutar även hur många aktier som varje tecknare skall tilldelas. Vid överteckning, dvs. fler vill köpa aktier än vad som finns tillgängligt, sker tilldelningen efter vissa principer, til [..]
Källa: humancapital.se

6

0   0

aktieägaravtal


Ett avtal mellan de största ägarna i ett bolag. Avtalet reglerar bl.a. styrelsernas sammansättning, bolagets högsta ledning, eventuell fortsatt finansiering och försäljning av aktier.
Källa: humancapital.se

7

0   0

avkastning


Mäts som kvoten mellan vinst och investerat kapital och uttrycks oftast i procent
Källa: humancapital.se

8

0   0

avknoppning


Ett företag säljer en del av verksamheten, t.ex. försäljning av ett dotterbolag eller en division.
Källa: humancapital.se

9

0   0

avsiktsförklaring


Ett avtal som i stora drag beskriver en intention om en framtida uppgörelse mellan två eller flera parter. Kallas även för Letter of Intent, LOI.
Källa: humancapital.se

10

0   0

back to basics


Innebär att ett företag koncentrerar sig på sin huvudverksamhet. Ofta innebär det att sälja de delar av företaget som inte tillhör kärnverksamhet.
Källa: humancapital.se


För att se alla definitioner för 183, logga in!