husagare.avloppsguiden.se

Website:https://avloppsguiden.se
Mottagna tummar upp3
Motagna tummar ner2
Karma:2 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (70)

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

dräneringsvatten


Vatten som samlas upp under markytan och leds bort, t.ex. vid dränering av husgrunder
Källa: husagare.avloppsguiden.se (offline)

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

eutrofiering


Tillförsel av näringsämnen (främst kväve och fosfor) till ett vattendrag, likställs ofta med övergödning
Källa: husagare.avloppsguiden.se (offline)

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

kretslopp


Återföring av avloppets närsalter till odlad mark
Källa: husagare.avloppsguiden.se (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aerob


Syrerik
Källa: husagare.avloppsguiden.se (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktivt slam


Biologiskt slam för rening av avloppsvatten bestående av bakterier och andra mikroorganismer som bryter ned avloppsvattnets innehåll av organiskt material vid tillgång på syre.
Källa: husagare.avloppsguiden.se (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ammonium


Kväveförening med kemisk beteckning NH4+
Källa: husagare.avloppsguiden.se (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

anaerob


Syrefri
Källa: husagare.avloppsguiden.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bdt-vatten


Bad-, Disk- och Tvättvatten från hushåll, även kallat gråvatten
Källa: husagare.avloppsguiden.se (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

biofilm


Beteckning på det tunna skikt av mikroorganismer som finns i t.ex. markbäddar, infiltrationsanläggningar och kompaktfilter där den biologiska reningen äger rum. Även kallat biohud
Källa: husagare.avloppsguiden.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

biologisk rening


Reduktion av syreförbrukande ämnen och eventuellt kväve med hjälp av mikroorganismer som finns i sandfilter, markbäddar, aktivt slam, biobäddar, etc.
Källa: husagare.avloppsguiden.se (offline)


För att se alla definitioner för 70, logga in!