ikanobank.se

Mottagna tummar upp1
Motagna tummar ner0
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (35)

1

1   0

allegat


Verifikation, bankernas benämning på uttags- och insättningsblanketter.
Källa: ikanobank.se

2

0   0

aktie


Ägarandel i aktiebolag.
Källa: ikanobank.se

3

0   0

amorteringsfrihet


Tid under vilken amortering inte behöver göras.
Källa: ikanobank.se

4

0   0

andel


När du sätter in pengar i en fond köps andelar för det insatta beloppet. Hur många du får beror på andelsvärdet vid inköpstillfället.
Källa: ikanobank.se

5

0   0

anskaffningsvärde


Det sammanlagda värdet av insatt belopp och eventuell utdelning. Används vid beräkning av reavinst eller reaförlust. Vid försäljning räknas ett genomsnittligt anskaffningsvärde fram per andel.
Källa: ikanobank.se

6

0   0

avkastning


Resultatet av en ekonomisk satsning, t.ex. räntan på obligationer eller utdelningen på aktier.  B
Källa: ikanobank.se

7

0   0

bankid


BankID är en bankgemensam tjänst för elektronisk identifiering och underskrift på Internet. De banker som är med i samarbetet är Ikano Bank, FöreningsSparbanken, Handelsbanken, Danske Bank i Sverige, Länsförsäkringar Bank, SkandiaBanken, Sparbanken Finn och Sparbanken Gripen.
Källa: ikanobank.se

8

0   0

basbelopp


Fastställes en gång om året av regeringen enligt Lagen om allmän försäkring. Basbeloppet speglar prisnivåns förändringar och ligger till grund för beräkningen av bl a studiemedel och pension.
Källa: ikanobank.se

9

0   0

betalningspåminnelse


Uppmaning från t ex kreditgivaren att betala en förfallen fordran.
Källa: ikanobank.se

10

0   0

borgen


Förbindelse av en eller flera fysiska eller juridiska personer att gentemot kreditgivaren svara för kredittagarens betalningsförpliktelser om denne inte skulle fullgöra dessa.
Källa: ikanobank.se


För att se alla definitioner för 35, logga in!