ikanobank.se

Woonplaats:1
Mottagna tummar upp1
Motagna tummar ner0
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (35)

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

allegat


Verifikation, bankernas benämning på uttags- och insättningsblanketter.
Källa: ikanobank.se (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktie


Ägarandel i aktiebolag.
Källa: ikanobank.se (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

amorteringsfrihet


Tid under vilken amortering inte behöver göras.
Källa: ikanobank.se (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

andel


När du sätter in pengar i en fond köps andelar för det insatta beloppet. Hur många du får beror på andelsvärdet vid inköpstillfället.
Källa: ikanobank.se (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

anskaffningsvärde


Det sammanlagda värdet av insatt belopp och eventuell utdelning. Används vid beräkning av reavinst eller reaförlust. Vid försäljning räknas ett genomsnittligt anskaffningsvärde fram per andel.
Källa: ikanobank.se (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avkastning


Resultatet av en ekonomisk satsning, t.ex. räntan på obligationer eller utdelningen på aktier.  B
Källa: ikanobank.se (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bankid


BankID är en bankgemensam tjänst för elektronisk identifiering och underskrift på Internet. De banker som är med i samarbetet är Ikano Bank, FöreningsSparbanken, Handelsbanken, Danske Bank i Sverige, Länsförsäkringar Bank, SkandiaBanken, Sparbanken Finn och Sparbanken Gripen.
Källa: ikanobank.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

basbelopp


Fastställes en gång om året av regeringen enligt Lagen om allmän försäkring. Basbeloppet speglar prisnivåns förändringar och ligger till grund för beräkningen av bl a studiemedel och pension.
Källa: ikanobank.se (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

betalningspåminnelse


Uppmaning från t ex kreditgivaren att betala en förfallen fordran.
Källa: ikanobank.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

borgen


Förbindelse av en eller flera fysiska eller juridiska personer att gentemot kreditgivaren svara för kredittagarens betalningsförpliktelser om denne inte skulle fullgöra dessa.
Källa: ikanobank.se (offline)


För att se alla definitioner för 35, logga in!