infopress.se

Website:https://www.infopress.se
Mottagna tummar upp11
Motagna tummar ner3
Karma:7 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (473)

1

4   0

wifi


Wireless fidelity, märkning för trådlösa datornät baserade på standarden 802.11b. Wifi eller Wi-fi är en handelsterm framtagen av Wireless Ehternet Compatibility Alliance (WECA), mer känd som Wi-Fi Alliance.
Källa: infopress.se

2

2   0

inställelsetid


Tid efter det att felanmälan inkommit till en nätägare, tjänsteleverantör etcetera till dess att nätägaren, tjänsteleverantören etcetera påbörjar felavhjälpning på plats. Se även hinderstid, servicestart, servicetid, tillgänglighet och åtgärdstid!
Källa: infopress.se

3

1   0

gränssnitt


Kontaktytan där två system eller företeelser möts. Gäller både maskin–maskin och människa–maskin. Heter på engelska ”interface”.
Källa: infopress.se

4

1   1

konvergens


Närmande från olika håll till ett visst värde, mot ett visst mål eller liknande.
Källa: infopress.se

5

1   0

spoofing


Någon som genererar och sänder datapaket med förfalskade avsändaradresser för att dölja sin identitet och på detta sätt försvåra spårning av avsändaren.
Källa: infopress.se

6

1   0

streaming


Strömmande, se direktuppspelning!
Källa: infopress.se

7

1   0

uso


Universal service obligation, krav på samhällsomfattande tjänster.
Källa: infopress.se

8

0   0

1 g


Första generationens mobiltelefoni. Se nmt och AMPS!
Källa: infopress.se

9

0   0

100basetx


Ethernetstandard, 100 megabit per sekund, snabb partrådskabel, kopparkabel (”TX” står för ”fast twisted pair”, koppar).
Källa: infopress.se

10

0   0

10base2


Ethernetstandard, 10 megabit per sekund, kopparkabel (”2” står för ”200 yard”).
Källa: infopress.se


För att se alla definitioner för 473, logga in!