islamutbildning.se

Website:https://dyt.se/
Mottagna tummar upp7
Motagna tummar ner1
Karma:5 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (72)

1

2   0

dunya


Världen / det världsliga livet.
Källa: islamutbildning.se

2

2   1

khalifa


Guds representant på jorden, kalifen eller ledaren för en muslimsk regeringen, även i vidare bemärkelse alla människor då hon är skapelsens krona.
Källa: islamutbildning.se

3

2   0

rasul


Budbärare. Rasul Allah betyder Guds budbärare och syftar vanligtvis på profeten Muhammad (Guds frid över honom).
Källa: islamutbildning.se

4

1   0

sunna


De samlade traditionerna om vad profeten Muhammad (Guds frid över honom) sade och gjorde.
Källa: islamutbildning.se

5

0   0

as


salamu alaykum - Frid vare över er!
Källa: islamutbildning.se

6

0   0

wa alaykum as


salam - Frid vare över er också!
Källa: islamutbildning.se

7

0   0

khuda hafiz


Gud beskydde! (persiska)
Källa: islamutbildning.se

8

0   0

´id mubarak


Välsignad ´Id!
Källa: islamutbildning.se

9

0   0

allah


Gud, Guds egennamn.
Källa: islamutbildning.se

10

0   0

bismillah ar


rahman, ar-rahim - I Guds namn, den Nåderike, den Barmhärtiges namn!
Källa: islamutbildning.se


För att se alla definitioner för 72, logga in!