isydistribution.se

Website:https://www.isydistribution.se
Mottagna tummar upp3
Motagna tummar ner2
Karma:2 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (19)

1

2   2

äganderätt


Som kund i ISY har Ni alltid fullständig äganderätt till samtliga adresser som ingår i Er kundgrupp.
Källa: isydistribution.se

2

1   0

brev


Max 2000 gram.
Källa: isydistribution.se

3

0   0

flexibilitet


Förmågan att snabbt och effektivt kunna svara på förändrade kundbehov.
Källa: isydistribution.se

4

0   0

ledtid


Den totala tiden som förflyter mellan tidpunkten för en beställning och tidpunkten då det beställda finns tillgängligt för avsedd användning. Detta inkluderar tiden som krävs för ordersändning, behandling av ordern, förberedelse för ordern och transit.
Källa: isydistribution.se

5

0   0

tredjepartslogistik


Externförsörjning av all eller stor del av ett företags logistikfunktioner som sker av ett specialiserat företag.
Källa: isydistribution.se

6

0   0

lastpall


Lastpall = EU-pall. Lös lastbärare bestående av antingen två horisontala, rektangulära plan åtskilda av reglar, klossar el. dyl. Reglarna (klossarna el. dyl.) skall vara så utformade och placerade att lastpall med gods kan hanteras med gaffelformigt lyftdon.
Källa: isydistribution.se

7

0   0

plockning


Alla order är unika ofta med ett flertal artiklar. Plockningen sker manuellt med största noggrannhet. Ordern kan innehålla allt från trycksaker till pennor eller t-shirts.
Källa: isydistribution.se

8

0   0

restorder


Produkt som är beställd men som inte finns i lager utan är lovad att levereras så fort den finns tillgänglig.
Källa: isydistribution.se

9

0   0

adressgrupp


I adressgruppen på Egensidan samlas grupper av mottagare för snabbval. Där kan du enkelt beställa samma antal broschyrer till en hel grupp av mottagare, ex sveriges turistbyråer eller dina agenter.
Källa: isydistribution.se

10

0   0

automatisk bilaga


En bilaga kan styras så att den automatiskt plockas vid en speciell typ av beställning. T ex inbetalningskort vid varje adress inom Sverige eller extra kampanjfolder vid beställning av en viss broschyr.
Källa: isydistribution.se


För att se alla definitioner för 19, logga in!