itord.pagina.se

Website:http://itord.pagina.se
Mottagna tummar upp31
Motagna tummar ner29
Karma:1 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (1326)

1

0   0

x-window


Ett fönstersystem (användargränssnitt), kallas även X11, utvecklat vid Massachusetts Institute of Technology, som används i operativsystemet UNIX (och dess dialekter) och som liknar Microsoft Win [..]
Källa: itord.pagina.se

2

0   0

x/open


Sammanslutning av tillverkare för att formulera standarder för UNIX. I X/Open ingår bl.a. Bull, Olivetti och Siemens. Gruppen ger ut X/Open Portability Guide.
Källa: itord.pagina.se

3

0   0

x.75


Standard från ITU för enkanalsöverföring via ISDN. Hastigheten är 64 kbit/s.
Källa: itord.pagina.se

4

0   0

x.509


Den mest spridda standarden för digitala certifikat. X.509 är ursprungligen en rekommendation från ITU vilket innebär att den ännu inte har definierats eller godkänts officiellt. Olika företag [..]
Källa: itord.pagina.se

5

0   0

x.400


ITU-standard för meddelandehantering och tjänster för detta. Det är grundstandarden för elektronisk post och är egentligen en hel familj av standarder. I dessa definieras tjänster, ingående ko [..]
Källa: itord.pagina.se

6

0   0

x.500


En standard från ISO och ITU som definierar hur globala kataloger ska struktureras. Kataloger i X.500 är hierarkiska med olika nivåer för varje kategori av information, som t.ex. land, region och [..]
Källa: itord.pagina.se

7

0   0

x.25


Vanlig standard för paketförmedlade datanätverk. Standarden godkändes 1976 av CCITT (numera ITU). I standarden definieras skikten 1, 2 och 3 i OSI-modellen.
Källa: itord.pagina.se

8

0   0

x.21


ITU-standard för seriell kommunikation över synkrona digitala förbindelser.
Källa: itord.pagina.se

9

0   0

wan


Wide Area Network Datanät med större fysisk utsträckning (över större område) än ett lokalt nätverk (LAN). Består oftast av flera sammankopplade LAN. Avståndet mellan klienterna gör att ett [..]
Källa: itord.pagina.se

10

0   0

värde


Vid programmering och i program är detta en storhet som tilldelas en variabel, symbol eller någon annan enhet. Ett värde kan vara såväl numeriskt som innehålla bokstäver eller andra tecken. [..]
Källa: itord.pagina.se


För att se alla definitioner för 1326, logga in!