itord.pagina.se

Website:http://itord.pagina.se
Mottagna tummar upp31
Motagna tummar ner30
Karma:2 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (1326)

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

x-window


Ett fönstersystem (användargränssnitt), kallas även X11, utvecklat vid Massachusetts Institute of Technology, som används i operativsystemet UNIX (och dess dialekter) och som liknar Microsoft Windows. [..]
Källa: itord.pagina.se

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

x/open


Sammanslutning av tillverkare för att formulera standarder för UNIX. I X/Open ingår bl.a. Bull, Olivetti och Siemens. Gruppen ger ut X/Open Portability Guide.
Källa: itord.pagina.se

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

x.75


Standard från ITU för enkanalsöverföring via ISDN. Hastigheten är 64 kbit/s.
Källa: itord.pagina.se

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

x.509


Den mest spridda standarden för digitala certifikat. X.509 är ursprungligen en rekommendation från ITU vilket innebär att den ännu inte har definierats eller godkänts officiellt. Olika företag har där [..]
Källa: itord.pagina.se

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

x.400


ITU-standard för meddelandehantering och tjänster för detta. Det är grundstandarden för elektronisk post och är egentligen en hel familj av standarder. I dessa definieras tjänster, ingående komponente [..]
Källa: itord.pagina.se

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

x.500


En standard från ISO och ITU som definierar hur globala kataloger ska struktureras. Kataloger i X.500 är hierarkiska med olika nivåer för varje kategori av information, som t.ex. land, region och ort. [..]
Källa: itord.pagina.se

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

x.25


Vanlig standard för paketförmedlade datanätverk. Standarden godkändes 1976 av CCITT (numera ITU). I standarden definieras skikten 1, 2 och 3 i OSI-modellen.
Källa: itord.pagina.se

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

x.21


ITU-standard för seriell kommunikation över synkrona digitala förbindelser.
Källa: itord.pagina.se

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

wan


Wide Area Network Datanät med större fysisk utsträckning (över större område) än ett lokalt nätverk (LAN). Består oftast av flera sammankopplade LAN. Avståndet mellan klienterna gör att ett enda gemen [..]
Källa: itord.pagina.se

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

värde


Vid programmering och i program är detta en storhet som tilldelas en variabel, symbol eller någon annan enhet. Ett värde kan vara såväl numeriskt som innehålla bokstäver eller andra tecken. [..]
Källa: itord.pagina.se


För att se alla definitioner för 1326, logga in!