itskolan.lo.se

Woonplaats:1
Mottagna tummar upp29
Motagna tummar ner9
Karma:19 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (297)

1

3   0

fortbildning


Vidareutbildning
Källa: itskolan.lo.se

2

2   0

kohandel


Skämtsam beteckning för en s.k. koalition där flera partier samverkar. Uttrycket föddes 1933, när Socialdemokraterna och Bondeförbundet kom överens om jordbruks- och arbetslöshetspolitiken.
Källa: itskolan.lo.se

3

2   0

nettolön


Den lön du får i fickan efter att skatt och andra avdrag är gjorda.
Källa: itskolan.lo.se

4

2   0

öppen omröstning


När en omröstning genomförs med acklamation, handuppräckning eller med att de röstande reser sig upp eller liknande. I en öppen omröstning framgår det hur varje röstberättigade ledamot röstar.
Källa: itskolan.lo.se

5

1   0

beslutsmässig


innebär att minst det antal ledamöter som stadgas för beslut i till exempel en styrelse är närvarande. Oftast krävs att mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
Källa: itskolan.lo.se

6

1   0

bruttolön


Lön innan skatt och andra avdrag är gjorda
Källa: itskolan.lo.se

7

1   0

depression


Period av ekonomisk nedgång med hög arbetslöshet
Källa: itskolan.lo.se

8

1   0

diktatur


Envälde eller fåtalsvälde där en eller några få personer bestämmer
Källa: itskolan.lo.se

9

1   0

entlediga


Avsätta från tjänst eller uppdrag.
Källa: itskolan.lo.se

10

1   0

främjandelagen


Lagen om vissa anställningsfrämjande åtgärder kom 1974 och ska göra det lättare för bl.a. äldre, invandrare och handikappade att få jobb.
Källa: itskolan.lo.se


För att se alla definitioner för 297, logga in!