itskolan.lo.se

Mottagna tummar upp20
Motagna tummar ner4
Karma:15 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (297)

1

3   0

fortbildning


Vidareutbildning
Källa: itskolan.lo.se

2

2   0

öppen omröstning


När en omröstning genomförs med acklamation, handuppräckning eller med att de röstande reser sig upp eller liknande. I en öppen omröstning framgår det hur varje röstberättigade ledamot röstar.
Källa: itskolan.lo.se

3

1   0

bruttolön


Lön innan skatt och andra avdrag är gjorda
Källa: itskolan.lo.se

4

1   0

depression


Period av ekonomisk nedgång med hög arbetslöshet
Källa: itskolan.lo.se

5

1   0

entlediga


Avsätta från tjänst eller uppdrag.
Källa: itskolan.lo.se

6

1   0

främjandelagen


Lagen om vissa anställningsfrämjande åtgärder kom 1974 och ska göra det lättare för bl.a. äldre, invandrare och handikappade att få jobb.
Källa: itskolan.lo.se

7

1   0

förhandlingsframställan


Kallelse till förhandling, bör ske skriftligt.
Källa: itskolan.lo.se

8

1   0

kohandel


Skämtsam beteckning för en s.k. koalition där flera partier samverkar. Uttrycket föddes 1933, när Socialdemokraterna och Bondeförbundet kom överens om jordbruks- och arbetslöshetspolitiken.
Källa: itskolan.lo.se

9

1   0

konstituering


När en styrelse fördelar de olika uppdragen inom sig.
Källa: itskolan.lo.se

10

1   0

kontrapropositionsvotering


Omröstning kan ske enligt den så kallade eliminationsmetoden, där förslagen undan för undan elimineras (tas bort) genom parvisa omröstningar (voteringar), så att till slut för huvudomröstningen endast två förslag återstår.
Källa: itskolan.lo.se


För att se alla definitioner för 297, logga in!