ittakesallkinds.eu

Mottagna tummar upp0
Motagna tummar ner1
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (24)

1

0   0

etnisk grupp


Syftar på en kategori människor i ett samhälle som har eller uppfattas ha vissa sociala eller kulturella kännetecken, en gemensam historia, samma geografiska ursprungsområde och en känsla av samhörighet oavsett gruppens storlek, maktposition eller den tidpunkt då den immigrerade till ett annat land. En etnisk grupp kan kännetecknas av en gemensam r [..]
Källa: ittakesallkinds.eu

2

0   0

feminism


En politisk rörelse och teoretisk skola som strävar efter att bekämpa underordning av kvinnor som grupp på alla sociala nivåer.
Källa: ittakesallkinds.eu

3

0   0

bifobi


Syftar på irrationell rädsla, eller andra negativa attityder och känslor gentemot bisexuella personer. Bifobi kan uttryckas genom hets eller hatbrott, eller andra diskriminerande handlingar, eller trakasserier mot bisexuella personer. Bifobi finns bland heterosexuella såväl som bland homosexuella, och baseras ofta på tanken om att bisexualitet inte [..]
Källa: ittakesallkinds.eu

4

0   0

gay


En term som ibland, särskilt internationellt, används om homosexuella och särskilt om homosexuella män.
Källa: ittakesallkinds.eu

5

0   0

hatbrott


Syftar på kriminella handlingar, mot personer eller egendom, där offret, egendomen eller måltavlan för handlingen väljs ut på grund av verkligt eller uppfattat samband med eller tillhörighet till en särskild grupp, såsom någon etnisk eller religiös grupp, eller grupp baserad på sexuell läggning. Svensk lagstiftning tillämpar straffskärpning för den [..]
Källa: ittakesallkinds.eu

6

0   0

heteronorm


Syftar på en kulturell uppfattning om att alla människor är indelade i antingen män eller kvinnor och att det är mest naturligt och normalt att bli attraherad av personer av det motsatta könet. Heteronormen antyder att det är utifrån heterosexualiteten som norm, inom vilken det finns två komplementära kön, sexualitet och kön ska förstås på ett korr [..]
Källa: ittakesallkinds.eu

7

0   0

hets


Syftar på straffbara offentliga uttryck som sprider, väcker, uppmanar till eller försvarar hat, diskriminering eller fientlighet mot personer på grund av etnisk tillhörighet, religion eller sexuell läggning.
Källa: ittakesallkinds.eu

8

0   0

homosexualitet


Syftar på en persons förmåga till emotionell och sexuell attraktion inför, och intima och sexuella relationer med, personer av samma kön.
Källa: ittakesallkinds.eu

9

0   0

identitet


En persons uppfattning om vem han/hon/hen är. Identiteten påverkas ofta av hur vi ser på oss själva, hur vi vill uppfattas av andra och det sätt på vilket vi verkligen uppfattas av andra. Det finns många olika skolor inom sociologin och psykologin som definierar identitet på olika sätt. En av de vanligaste sätten att förstå identitet på är att uppf [..]
Källa: ittakesallkinds.eu

10

0   0

jämställdhet


Jämställdhet mellan män och kvinnor. Uppnås när män och kvinnor har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter i samhället.
Källa: ittakesallkinds.eu


För att se alla definitioner för 24, logga in!