jarltimber.se

Woonplaats:1
Mottagna tummar upp4
Motagna tummar ner4
Karma:1 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (79)

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

övermål


Längdtillägg till stock för att skydda utbytet.
Källa: jarltimber.se (offline)

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

aptering


Sönderdelning av en trädstam i olika sortiment, beroende på stammens kvalité, diameter och avsmalning. Men även avsättning och pris har betydelse.
Källa: jarltimber.se (offline)

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

vattenskott/vattskott


Grenar bildade ur så kallade sovande knoppar (adventivknoppar) i samband med friställning av ett träd. Ofta förekommande på ekar som frihuggs.
Källa: jarltimber.se (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

anilinved


Ett förstadium till röta hos gran. Anilinveden har samma hårdhet och styrka som den friska veden men ger en missfärgning som skiftar mellan gult, gråviolett och ljust brunt.
Källa: jarltimber.se (offline)

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

askåterföring


Återföring till skogsmarken av den näringsrika askan av ved som eldats i biobränslepannor. På så vis bibehålls ett långsiktigt kretslopp av näringsämnen.
Källa: jarltimber.se (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avdelning


Se även bestånd. I de flesta fall samma betydelse som bestånd, dvs. skog och skogsmark, som i hög grad är enhetliga avseende skogliga faktorer.
Källa: jarltimber.se (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avverkningsrätt


Med avverkningsrätt avses en avverkning där köparen ombesörjer avverkningen. Som avverkningsrätt räknas avverkningsuppdrag, leveransrotköp och rotpost.
Källa: jarltimber.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

barkborren


Mer känd som Granbarkborren. Angriper helst försvagade, liggande eller stormfällda träd men även levande träd vid stora populationer. Ynglar under den tjockare barken i stammens nedre del.
Källa: jarltimber.se (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

barkborren


Något mindre än den åttatandade barkborren. Har ungefär samma utveckling som Granbarkborren men ynglar helst av sig under granens tunnare bark, i topp och grenar eller hos yngre granar.
Källa: jarltimber.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

barrotsplantor


Plantor som saknar jord kring rötterna.
Källa: jarltimber.se (offline)


För att se alla definitioner för 79, logga in!