jarltimber.se

Woonplaats:1
Mottagna tummar upp4
Motagna tummar ner3
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (79)

1

2   0

övermål


Längdtillägg till stock för att skydda utbytet.
Källa: jarltimber.se

2

1   0

aptering


Sönderdelning av en trädstam i olika sortiment, beroende på stammens kvalité, diameter och avsmalning. Men även avsättning och pris har betydelse.
Källa: jarltimber.se

3

1   0

vattenskott/vattskott


Grenar bildade ur så kallade sovande knoppar (adventivknoppar) i samband med friställning av ett träd. Ofta förekommande på ekar som frihuggs.
Källa: jarltimber.se

4

0   0

anilinved


Ett förstadium till röta hos gran. Anilinveden har samma hårdhet och styrka som den friska veden men ger en missfärgning som skiftar mellan gult, gråviolett och ljust brunt.
Källa: jarltimber.se

5

0   1

askåterföring


Återföring till skogsmarken av den näringsrika askan av ved som eldats i biobränslepannor. På så vis bibehålls ett långsiktigt kretslopp av näringsämnen.
Källa: jarltimber.se

6

0   0

avdelning


Se även bestånd. I de flesta fall samma betydelse som bestånd, dvs. skog och skogsmark, som i hög grad är enhetliga avseende skogliga faktorer.
Källa: jarltimber.se

7

0   0

avverkningsrätt


Med avverkningsrätt avses en avverkning där köparen ombesörjer avverkningen. Som avverkningsrätt räknas avverkningsuppdrag, leveransrotköp och rotpost.
Källa: jarltimber.se

8

0   0

barkborren


Mer känd som Granbarkborren. Angriper helst försvagade, liggande eller stormfällda träd men även levande träd vid stora populationer. Ynglar under den tjockare barken i stammens nedre del.
Källa: jarltimber.se

9

0   0

barkborren


Något mindre än den åttatandade barkborren. Har ungefär samma utveckling som Granbarkborren men ynglar helst av sig under granens tunnare bark, i topp och grenar eller hos yngre granar.
Källa: jarltimber.se

10

0   0

barrotsplantor


Plantor som saknar jord kring rötterna.
Källa: jarltimber.se


För att se alla definitioner för 79, logga in!