jll.se

Woonplaats:1
Mottagna tummar upp1
Motagna tummar ner1
Karma:-1 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (37)

1

1   1

landstingsfullmäktige


Landstingets "riksdag". Det högsta beslutande organet.
Källa: jll.se

2

0   0

avskrivning


Kallas det för när man redovisar en värdeminskning av byggnader eller andra större inventarier/maskiner.
Källa: jll.se

3

0   0

balansräkning


En sammanställning av alla tillgångar och skulder. Visar exempelvis värdet av landstingets olika byggnader och andra inventarier. Balansräkningen visar också hur mycket pengar landstinget har och hur stora skulderna är. Samtliga tillgångar minus skulderna är landstingets förmögenhet.
Källa: jll.se

4

0   0

bokslut


En sammanställning över intäkter och kostnader, tillgångar och skulder för året som varit.
Källa: jll.se

5

0   0

bordlägga


Skjuta upp ett ärende (ett beslut).
Källa: jll.se

6

0   0

budget


En sammanställning över vilka intäkter och kostnader man beräknar att kommunen kommer att ha under följande år.
Källa: jll.se

7

0   0

budgetdirektiv


Fastställs av landstingsfullmäktige. Det innebär att fullmäktige preliminärt bestämmer hur mycket pengar som varje nämnd ska få i kommande budget.
Källa: jll.se

8

0   0

driftskostnader


De pengar landstinget förbrukar för att sköta olika verksamheter. Exempel på driftskostnader; löner, hyror för lokaler, material, underhåll av fastigheter och maskiner. Investering: När landstinget exempelvis bygger en hälsocentral, köper en maskin eller annan större utrustning som har ett värde under många år.
Källa: jll.se

9

0   0

effektmål


Formuleras av ansvarig nämnd. Är konkreta mål som anger hur verksamheten ska kunna nå upp till de mer allmänna inriktningsmålen.
Källa: jll.se

10

0   0

fråga


Fråga till exempelvis nämndordförande vid ett fullmäktigemöte. Direkt fråga utan bakgrund och beskrivning.
Källa: jll.se


För att se alla definitioner för 37, logga in!