jordbruksverket.se

Mottagna tummar upp3
Motagna tummar ner8
Karma:-4 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (75)

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

kompostering


Kompostering är den biologiska nedbrytningsprocess då organiskt material bryts ner till jord (humus). Nedbrytningen sker med hjälp av olika mikroorganismer och processen kräver närvaro av syre. Under nedbrytningsprocessen bildas koldioxid.
Källa: jordbruksverket.se (offline)

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

rötning


Rötning är en biologisk nedbrytningsprocess där organiskt material bryts ner under syrefria förhållanden. Nedbrytningen sker naturligt med hjälp av olika mikroorganismer och under nedbrytningsprocessen bildas biogas.
Källa: jordbruksverket.se (offline)

3

1 Thumbs up   1 Thumbs down

utsläppsrätt


En utsläppsrätt ger rätt att släppa ut en specificerad mängd av en substans.
Källa: jordbruksverket.se (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

allokering


Fördelning av resurser till olika ändamål i en produktion. En producent kan till exempel allokera 50 procent av resurserna på löner och 50 procent av resurserna på maskiner.
Källa: jordbruksverket.se (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

antropogen


Skapad eller orsakad av människan. Används särskilt om miljöpåverkan.
Källa: jordbruksverket.se (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

areella näringar


Jordbruk, skogsbruk och fiske.
Källa: jordbruksverket.se (offline)

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

askåterföring


Spridning av aska till sådan växtplats där bränslet har vuxit. Askåterföring till skogsmark är positivt då det skapar ett kretslopp av bland annat näringsämnen.
Källa: jordbruksverket.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avverkningsrester


Grenar, toppar, stubbar och småträd efter avverkning sedan industrivirket tillvaratagits.
Källa: jordbruksverket.se (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

biobränsle


Bränsle där biomassa är utgångsmaterial. Biobränsle kan exempelvis vara avverkningsrester, ved, pellets, avfall, biogas och etanol. Vid förbränning av biobränsle fås bioenergi.
Källa: jordbruksverket.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bioenergi


Bioenergi är sådan energi som kan utvinnas från biobränslen, till exempel genom förbränning av ved eller organiskt avfall, eller genom utnyttjande av biogas och etanol.
Källa: jordbruksverket.se (offline)


För att se alla definitioner för 75, logga in!