kapanpensioner.se

Website:https://www.kapan.se/
Mottagna tummar upp0
Motagna tummar ner0
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (48)

1

0   0

aktie


En aktie är en ägarandel i ett aktiebolags kapital.
Källa: kapanpensioner.se

2

0   0

aktieportfölj


Vårt samlade aktieinnehav.
Källa: kapanpensioner.se

3

0   0

allmän pension


Den allmäna pensionen är den pensionen som alla har rätt till. Den består av Inkomstpension, Premiepension och Garantipension. Det är Pensionsmyndigheten som administrerar den allmänna pensionen.
Källa: kapanpensioner.se

4

0   0

allokera


Fördela, avsätta tillgångar (till exempel kapital) i ett bestämt syfte.
Källa: kapanpensioner.se

5

0   0

allokerade medel


Fördelat kapital.
Källa: kapanpensioner.se

6

0   0

allokerad återbäring


Om det placerade försäkringskapitalet växer mer än den garanterade räntan så fördelas denna extra ränta preliminärt mellan försäkringstagarna genom så kallad allokerad återbäring.
Källa: kapanpensioner.se

7

0   0

avdragsgill


Att en premie är avdragsgill innebär att du i din deklaration får minska din inkomst med motsvarande belopp, vilket oftast innebär att du får betala lite mindre i skatt.
Källa: kapanpensioner.se

8

0   0

avkastning


Den ränta eller värdeökning som uppstår på sparat kapital.
Källa: kapanpensioner.se

9

0   0

bankcertifikat


Ett skuldebrev som ges ut av en bank, utställt på innehavaren med en löptid på högst ett år.
Källa: kapanpensioner.se

10

0   0

basbelopp


Basbeloppet bestäms av regeringen varje år och används för att beräkna olika förmåner inom socialförsäkringen. Det finns två olika basbelopp: inkomstbasbelopp och prisbasbelopp. Det första används när man beräknar bland annat pensioner, det andra för beräkning av garantipensionen samt ATP.
Källa: kapanpensioner.se


För att se alla definitioner för 48, logga in!