karlshamn.se

Website:https://www.karlshamn.se
Mottagna tummar upp10
Motagna tummar ner11
Karma:-2 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (138)

1

2   0

fällning


Olöslig förening som bildas av ämnen i vattnet och ämnen som sätts till, s.k. fällningskemikalier.
Källa: karlshamn.se

2

2   1

sedimentering


En bassäng i reningen av avloppsvattnet där flockar och andra partiklar sjunker till botten och bildar sediment som kan skrapas bort.
Källa: karlshamn.se

3

1   2

infrastruktur


Rör, ledningar, vägar m.m.
Källa: karlshamn.se

4

1   2

pumpstation


Pumpar som finns överallt i kommunen och har till uppgift att pumpa avloppsvatten uppför en eller flera backar och vidare i ledningarna.
Källa: karlshamn.se

5

1   0

servisledning


Den ledning som går från den privata fastigheten till den kommunala ledningen.
Källa: karlshamn.se

6

1   0

självfallsledning


Ligger i fall, så att vattnet rinner av sig själv till reningsverket med hjälp av tyngdkraften.
Källa: karlshamn.se

7

1   0

va-kollektiv


Alla medlemmar d.v.s. alla anslutna till kommunalt vatten och avlopp.
Källa: karlshamn.se

8

1   0

vattentorn


Är en reservoar för vatten som placeras högt så att vattnet levereras med självfall till abonnenterna.
Källa: karlshamn.se

9

0   0

ord


Förklaring
Källa: karlshamn.se

10

0   0

abva


Allmänna bestämmelser för användandet av kommunalt vatten och avlopp, utarbetade av Svenskt vatten.
Källa: karlshamn.se


För att se alla definitioner för 138, logga in!