karlshamn.se

Website:https://www.karlshamn.se
Mottagna tummar upp10
Motagna tummar ner12
Karma:-1 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (138)

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

fällning


Olöslig förening som bildas av ämnen i vattnet och ämnen som sätts till, s.k. fällningskemikalier.
Källa: karlshamn.se (offline)

2

2 Thumbs up   1 Thumbs down

sedimentering


En bassäng i reningen av avloppsvattnet där flockar och andra partiklar sjunker till botten och bildar sediment som kan skrapas bort.
Källa: karlshamn.se (offline)

3

1 Thumbs up   2 Thumbs down

infrastruktur


Rör, ledningar, vägar m.m.
Källa: karlshamn.se (offline)

4

1 Thumbs up   2 Thumbs down

pumpstation


Pumpar som finns överallt i kommunen och har till uppgift att pumpa avloppsvatten uppför en eller flera backar och vidare i ledningarna.
Källa: karlshamn.se (offline)

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

servisledning


Den ledning som går från den privata fastigheten till den kommunala ledningen.
Källa: karlshamn.se (offline)

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

självfallsledning


Ligger i fall, så att vattnet rinner av sig själv till reningsverket med hjälp av tyngdkraften.
Källa: karlshamn.se (offline)

7

1 Thumbs up   0 Thumbs down

va-kollektiv


Alla medlemmar d.v.s. alla anslutna till kommunalt vatten och avlopp.
Källa: karlshamn.se (offline)

8

1 Thumbs up   0 Thumbs down

vattentorn


Är en reservoar för vatten som placeras högt så att vattnet levereras med självfall till abonnenterna.
Källa: karlshamn.se (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ord


Förklaring
Källa: karlshamn.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

abva


Allmänna bestämmelser för användandet av kommunalt vatten och avlopp, utarbetade av Svenskt vatten.
Källa: karlshamn.se (offline)


För att se alla definitioner för 138, logga in!