kemdok.se

Website:http://www.kemdok.se
Mottagna tummar upp7
Motagna tummar ner2
Karma:4 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (174)

1

1   0

alkalimetall


Grundämne i det periodiska systemets grupp 1.           
Källa: kemdok.se

2

1   0

antiseptisk


Egenskap hos ett ämne eller beredning som fördröjer eller stoppar tillväxten av en mikroorganism.                 
Källa: kemdok.se

3

1   0

clp


Classification, Labeling and Packaging of substances and mixtures. EU-förordning med regler för klassificering, förpackning och märkning av ämnen och beredningar som harmoniserar med det världsomfattande GHS-systemet.         
Källa: kemdok.se

4

1   0

cmr


Carcinogenic, mutagenic, toxic to reproduction. Betecknar ämnen som är cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska.       
Källa: kemdok.se

5

1   0

dermal


Från grekiskans derma (=hud).                  
Källa: kemdok.se

6

1   0

komplexbildare


Ämne som bl.a. används till att binda oönskade ämnen i en kemikalie, t.ex. positiva joner i tvättmedel, vilket gör att vattnet blir mjukare.                                                       
Källa: kemdok.se

7

1   0

refraktionsindex


Se brytningsindex.                  
Källa: kemdok.se

8

0   0

abc-släckare


Se pulversläckare.               
Källa: kemdok.se

9

0   0

abs-plast


Hållfast termoplast med mångsidig användning som hushållsredskap, telefoner, kontorsmaskiner, instrumentpaneler etc.                  
Källa: kemdok.se

10

0   0

acgih


American Conference of Governmental Industrial Hygienists. Amerikansk organisation med syfte att befrämja hälsa och miljö på arbetsplatsen.                           
Källa: kemdok.se


För att se alla definitioner för 174, logga in!