kemdok.se

Website:http://www.kemdok.se
Mottagna tummar upp4
Motagna tummar ner1
Karma:2 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (174)

1

1   0

clp


Classification, Labeling and Packaging of substances and mixtures. EU-förordning med regler för klassificering, förpackning och märkning av ämnen och beredningar som harmoniserar med det världsomfattande GHS-systemet.         
Källa: kemdok.se

2

1   0

cmr


Carcinogenic, mutagenic, toxic to reproduction. Betecknar ämnen som är cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska.       
Källa: kemdok.se

3

1   0

dermal


Från grekiskans derma (=hud).                  
Källa: kemdok.se

4

1   0

refraktionsindex


Se brytningsindex.                  
Källa: kemdok.se

5

0   0

abc-släckare


Se pulversläckare.               
Källa: kemdok.se

6

0   0

abs-plast


Hållfast termoplast med mångsidig användning som hushållsredskap, telefoner, kontorsmaskiner, instrumentpaneler etc.                  
Källa: kemdok.se

7

0   0

acgih


American Conference of Governmental Industrial Hygienists. Amerikansk organisation med syfte att befrämja hälsa och miljö på arbetsplatsen.                           
Källa: kemdok.se

8

0   0

adr


European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods. Gemensamt regelverk för EU för transport av farligt gods.    
Källa: kemdok.se

9

0   0

aerob


Organism eller process som kräver tillgång till syre.             
Källa: kemdok.se

10

0   0

aerosol


Små partiklar som är upphängda i gas.              
Källa: kemdok.se


För att se alla definitioner för 174, logga in!