kil.se

Website:https://www.kil.se
Mottagna tummar upp5
Motagna tummar ner2
Karma:4 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (85)

1

2   1

plushöjd


Punkter på en tomtkarta eller situationsplan som visar höjden över medelvattenståndet.
Källa: kil.se

2

1   0

byggrätt


Bestämmer hur stor en byggnad får vara och var inom en fastighet en byggnad får placeras. Regleras i detaljplan.
Källa: kil.se

3

1   0

inmätning


Mätning för att bestämma ett föremåls läge i ett geografiskt referenssystem (koordinatsystem).
Källa: kil.se

4

1   0

laga kraft


Ett beslut, t.ex. ett fastighetsbildningsbeslut eller en detaljplan, eller en dom har vunnit laga kraft när det inte kan överklagas. Det kan antingen bero på att tiden för överklagande har gått ut eller att det inte finns rätt att överklaga beslutet.
Källa: kil.se

5

0   0

allmän väg


Väg som förklarats vara allmän eller byggts och upplåtits såsom allmän enligt väglagen. Allmän väg hålls av staten genom Vägverket eller av en kommun.
Källa: kil.se

6

0   1

altan


En öppen utbyggnad som används som uteplats. Bestämmelserna om bygglov och bygganmälan för altaner varierar mellan olika kommuner.
Källa: kil.se

7

0   0

andelstal


Anger hur stor andel en fastighet har i en gemensamhetsanläggning eller annan samfällighet. Andelstalet brukar uttryckas i procent, som ett bråktal (t.ex. 1/50) eller absoluttal (t.ex. andelen 1). I en gemensamhetsanläggning fördelas kostnaderna för utförande och drift av anläggningen efter de deltagande fastigheternas andelstal.
Källa: kil.se

8

0   0

balkong


En utskjutande byggnadsdel, ovanför marken, som används som ”uteplats”.
Källa: kil.se

9

0   0

bebyggelse


En samling av byggnadsverk som inte enbart består av andra anläggningar än byggnader.
Källa: kil.se

10

0   0

bouppteckning


Förteckning över samtliga tillgångar och skulder hos t.ex. ett dödsbo. Även själva förfarandet att ta fram en sådan förteckning kallas bouppteckning.
Källa: kil.se


För att se alla definitioner för 85, logga in!