komjolksallergi.se

Mottagna tummar upp2
Motagna tummar ner4
Karma:-3 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (73)

1

2   1

hypoallergen


Term som beskriver ämnen, till exempel livsmedel, som innehåller färre allergen och därför sannolikt inte orsakar allergiska reaktioner.
Källa: komjolksallergi.se

2

0   0

dermatit


Inflammation av huden som orsakas av direktkontakt med något som irriterar huden eller av en allergisk reaktion. Typiska symtom på dermatit är rodnad, klåda och i vissa fall blåsor.
Källa: komjolksallergi.se

3

0   0

diagnos


Identifiering av en viss sjukdom efter analys av kliniska tecken och symtom som patienter anger eller framkommit vid olika undersökningar.
Källa: komjolksallergi.se

4

0   0

diarré


Ett tillstånd då patienten på samma dag har haft tre eller flera avföringar, som varit mycket lösa eller i form av vätska. Förlusten av vätska på grund av diarré kan orsaka uttorkning eller rubbad elektrolytbalans. Diarré kan vara akut eller kronisk.
Källa: komjolksallergi.se

5

0   0

diet


Kosthållning, dvs. vad en person äter. Begreppet diet används också när någon anpassar kosten eller utesluter saker ur den av exempelvis hälsoskäl, såsom matallergi
Källa: komjolksallergi.se

6

0   0

dietist


Dietisten ger kostråd till människor som på grund av sjukdom, allergi, övervikt eller annat behöver anpassa sin kosthållning. Dietisten kan även ge råd till friska personer utan särskilda behov.
Källa: komjolksallergi.se

7

0   0

eksem


En särskild form av hudinflammation som kännetecknas av rodnad, klåda och blåsor, som leder till att huden blir hård och fjällar.
Källa: komjolksallergi.se

8

0   0

eosinofil esofagit


Inflammation i matstrupen som orsakas av en ansamling av esinofiler, en typ av vita blodkroppar. Symtomen yttrar sig i form av matvägran, sura uppstötningar, kräkning, buksmärtor och svårighet att svälja.
Källa: komjolksallergi.se

9

0   0

esofagus


Matstrupen som för ner maten från munnen till magsäcken.
Källa: komjolksallergi.se

10

0   0

födoämnesintolerans


Alla former av negativa reaktioner vid intag av mat, dryck eller kosttillskott. Födoämnesintolerans beror inte på en reaktion från immunförsvaret. Begreppet används när överkänsligheten inte beror på matallergi.
Källa: komjolksallergi.se


För att se alla definitioner för 73, logga in!