kommuninvest.se

Website:https://kommuninvest.se/
Mottagna tummar upp0
Motagna tummar ner2
Karma:-1 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (86)

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

administrativ risk


Risk som uppstår på grund av dåliga rutiner, kontrollsystem, brottslighet etc. Kan motarbetas genom goda rutiner och kontroll, till exempel att två personer ska attestera, eller att en utför affären och en annan bokför den.
Källa: kommuninvest.se (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aifmd


Alternative Investment Fund Managers Directive ska vara genomfört i svensk rätt senast i juli 2013 och kommer främst att påverka förvaltare av specialfonder (till exempel hedgefonder) och private equitybolag, men även vissa fastighetsfonder och råvarufonder. AIFMD kommer att ställa högre krav på bland annat riskhantering, compliance och förvaringsi [..]
Källa: kommuninvest.se (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

annuitetslån


Lån där summan av ränta och amortering är lika stor vid varje delbetalning.
Källa: kommuninvest.se (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

appreciering


Uppgång i en valutas värde i förhållande till andra valutor.
Källa: kommuninvest.se (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

arbitrage


Handel i valutor eller värdepapper som utnyttjar skillnader i kurser på olika marknader för riskfria vinster.
Källa: kommuninvest.se (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avistakurs


Priset på valuta eller värdepapper med omedelbar leverans.
Källa: kommuninvest.se (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avkastningskurva


En sammanbunden "kurva" som visar räntenoteringar för olika löptider. Avkastningskurvan kan ses som ett uttryck för marknadens framtida ränteförväntningar.
Källa: kommuninvest.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

benchmark


Ett jämförelseobjekt för en portföljs avkastning/kostnad. Benchmark kan ofta vara något specifikt marknadsindex eller kombinationer av index.
Källa: kommuninvest.se (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bis-värdering


Bank of international settlements (BIS) har ställt upp riktlinjer för hur man ska riskbedöma en låntagare. Skalan går från 0 till 1, där 0 är lägst. Staten har värderingen 0 och industriföretag 1. Däremellan kan en institution eller bank åsättas vilket värde som helst.
Källa: kommuninvest.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

blanka


Att sälja ett värdepapper som man inte äger. Är lagligt under vissa förutsättningar, men man måste låna pappret av någon som äger det (jfr Repo). Andra uttryck: sälja kort, gå kort.
Källa: kommuninvest.se (offline)


För att se alla definitioner för 86, logga in!